Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. МФ отчете слаб ръст на икономическата активност за първото тримесечие на 2024 г.

Анализи

МФ отчете слаб ръст на икономическата активност за първото тримесечие на 2024 г.

МФ отчете слаб ръст на икономическата активност за първото тримесечие на 2024 г. - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Индикаторът на икономическата активност (ИИА) в България се подобри слабо през първото тримесечие на 2024 г. благодарение както на неговия цикличен компонент, така и на дългосрочния компонент, показва последен анализ на Министерството на финансите. Анализът се изготвя от дирекция "Европейски въпроси и икономически анализи".

ИИА има за цел да представи в обобщен вид текущото състояние на българската икономика, както и да оцени динамиката на дългосрочния и цикличния й компонент. Той е конструиран чрез динамичен факторен модел и е съставен от петнадесет макроикономически променливи, измерващи промените във вътрешната и външната икономическа среда показатели. Изданието представя ИИА в България по тримесечия, оценява степента на синхронизираност на българския бизнес цикъл с този на еврозоната и определя факторите, оказващи влияние върху динамиката на индикатора, обясняват от МФ.

Предварителната оценка на съставния индикатор за първото тримесечие на годината показа малко по-висока, но все още отрицателна стойност от -0,42 спрямо -0,46 пункта през последните три месеца на 2023 г.

Повечето показатели, включени в ИИА, отчетоха подобрение спрямо четвъртото тримесечие на миналата година, с изключение на заетостта, кредитите на нефинансовите предприятия и домакинства, тримесечния Euribor и строителна продукция.

Текущата оценка отразява подобрената позиция както на външната, така и на вътрешната среда. Най-голям принос през първото тримесечие имаха показателите за промишленото производство както в Европейския съюз, така и в България. Съществено подобрение бе отчетено и при други вътрешни показатели като оборота в търговията на дребно, поръчките в промишлеността, очаквания за цените в промишлеността и бизнес климата, показва последният анали за икономическата активност на финансово министерство.

Предварителната оценка на ИИА дава индикация, че икономическата активност в нашата страна през първото тримесечия на 2024 г. се подобрява, но е повлияна от новите геополитически конфликти и все още високото ниво на несигурност. Реалният растеж на БВП ще остане близък до отчетения през предходното тримесечие.

Оценената циклична позиция на композитния индикатор за икономическата активност в еврозоната (€-coin) също бе на отрицателна територия през първите три месеца на годината. През януари 2024 г. индикаторът €-coin намаля значително главно поради по-слабото търсене и влошаващото се доверие на потребителите. През февруари той остана на отрицателна територия за дванадесети пореден месец, но все още положителните сигнали за трудовата заетост успяха да компенсират постоянното отслабване на показателите за доверие. През март композитния индикатор на еврозоната излезе на позитивна територия за пръв път от началото на 2023 г. Повишението на показателя отрази основно положителния ръст на цените на акциите и възстановяването на качествените показатели за икономическа активност.

 

 

Анкети