Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. НСИ: Понижава се индексът на оборота при туроператорските услуги за първите три месеца на 2023 г.

Анализи

НСИ: Понижава се индексът на оборота при туроператорските услуги за първите три месеца на 2023 г.

НСИ: Понижава се индексът на оборота при туроператорските услуги за първите три месеца на 2023 г. - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“.

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ се увеличава с 1.2% в сравнение с предходното тримесечие. Данните са предварителни и сезонно изгладени. Най-голям ръст е регистриран при „Въздушен транспорт“ - със 17.0%. Намаление се наблюдава при „Воден транспорт“ - с 4.0%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 0.8%.

Индексът на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 6.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 година. Най-голямо увеличение е отчетено при „Дейности в областта на информационните технологии“ (7.9%) и „Далекосъобщения“ (6.0%). Намаление се наблюдава при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (4.8%) и „Издателска дейност“ (1.3%).

При Други бизнес услуги съществен спад спрямо предходното тримесечие е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 40.2%. Ръст се наблюдава при „Дейности по почистване“ - със 17.7%, и „ Други професионални дейности“ - с 10.4%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 13.8% над равнището на същото тримесечие на 2022 година. Данните са предварителни и календарно изгладени. Значителен ръст е отчетен при „Въздушен транспорт“ - с 80.8%, и „Воден транспорт“ - с 59.6%.

Индексът на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 19.4% по-висок през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 година. Съществено увеличение се наблюдава при „Дейности в областта на информационните технологии“ (23.0%) и „Далекосъобщения“ (15.3%). 

Анкети