Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. Петте най-чести грешки при деклариране на доходи, които биха довели до глоба в Испания

Анализи

Петте най-чести грешки при деклариране на доходи, които биха довели до глоба в Испания

Петте най-чести грешки при деклариране на доходи, които биха довели до глоба в Испания - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

 

Кампанията за отчитане на доходите за 2022 година вече е в ход в Испания. Близо 22 милиона данъкоплатци ще трябва да декларират доходите си от трудова, капиталова и друга икономическа дейност. Дали ще бъде направено онлайн, по телефона или лично крайният срок за всички е 30 юни.

При попълването на декларацията е необходимо да се провери дали всички данни са верни, тъй като грешка, дори неволна, може да доведе до икономическа санкция от страна на Данъчната агенция.

35% от проектодекларациите са с грешки

Административните органи в Испания предупреждава гражданите колко е важно да прегледат внимателно проектодекларациите, защото в тях има около 35% сгрешена информация.

„Декларациите не винаги са коректно попълнени, или компаниите са отчели погрешно доходите или Данъчната агенция не разполага с информация за раждането на дете, например. Важно е да прегледате данните. Ако вашата компания е забравила да включи плащане, не мислете, че сте освободени да го декларирате. Ако вашата компания го декларира по-късно, вие ще носите цялата отговорност за грешната декларация. Освен това може да откриете, че вашите удръжки са били неправилно изчислени. Трябва търпение, прочетете внимателно, направете изчисленията си правилно и натиснете бутона, когато сте сигурни, и ако имате някакви съмнения, отидете при професионалист“, казва президентът на административните мениджъри Хесус Сантяго Олеро в прессъобщение, предава ABC.es.

Обърнете внимание на сроковете

Първата от често срещаните грешки е свързана със неспазването на крайните срокове за подаване. Ако декларацията трябва да бъде платена и Министерството на финансите не прави никакви изисквания, данъкоплатецът ще бъде изправен пред допълнителни такси, които се изчисляват върху сумата за плащане.

„Това са 1% плюс още 1% в зависимост от месеца, в който е подадена декларацията“, обяснява  Паула Урсера, ръководител на фисковите операции в TaxDown.

Например - срокът изтича на 30 юни, така че ако го подадете през юли ще е 1%, ако го подадете през август (два месеца по-късно) ще бъде 2%... и т.н. Считано от годината на закъснението, допълнителната такса е 15% плюс лихвата върху забава, която се генерира към тази година.

Другият случай е, че отиваш да платиш, но на място получаваш информация, че декларацията не е подадена. В този случай, данъчният експерт Антонио Паредес от Treasury Technicians (Gestha), посочва, че Данъчната агенция изпраща искане и урежда платежно писмо с лихва за забавено плащане „от 30 юни 2023 г. при 4,06% лихва още дисциплинарно досие“. По думите му в този случай с санкциите,  които се дължат на обикновена забрава и в които няма нищо измамно са 50%, въпреки че може да остане на 21% при спазване на срока от данъкоплатеца и своевременно плащане.

„Общо взето, освен връщането на това, което е трябвало да платите в повече, трябва да платите неустойка от 50 до 150% [в зависимост от тежестта] от сумата, която не сте платили, защото зависи от случая“, добавя той .

Ако декларацията излезе за връщане и я представите преди хазната да я изиска, глобата ще бъде 100 евро. Ако Министерството на финансите ви уведоми, глобата ще бъде 200 евро.

Удръжките не са отбелязани правилно

Друга често срещана грешка е свързана с удръжките. По тази тази причина е важно да разгледате внимателно всички квадратчета, които са отметнати.

Удръжките служат за облекчаване на данъчното бреме в зависимост от обстоятелствата на всяко лице, но злоупотребата с тази информация води до санкции.

Антонио Паредес подчертава, че в случай на неправилно отбелязване на удръжките, санкцията може да бъде 15% при разбиране, че това е неправилно или неточно твърдение.

В този смисъл експертът от TaxDown подчертава „Министерството на финансите не прилага регионални удръжки по подразбиране“. Следователно всичко трябва да се прегледа правилно, за да се приложи всичко, което съответства, но без да се правят грешки.

Обърнете внимание на удръжката за майчинство

От TaxDown обясняват, че в тази кампания, макар и току-що започнала, вече откриват „любопитен“ случай и той е свързан с удръжката за майчинство, която тази година е променена.

Експерт от компанията обяснява, че когато се попълва декларацията, по подразбиране „се появява известие, което  информира, че можете да приспаднете майчинството за годините 2020 и 2021 година и ако го приложите, но вече е било предадено – това се отчита като грешка и води до санкция.

В този смисъл Паредес коментира, че тази промяна е направена, защото приспадането се прилага само за работещи майки, но след пандемията много са попаданали в бюрото по труда и са получавали суми за безработица.

„Министерството на финансите извърши много проверки, след като стана ясно, че това са измамни удръжки“, посочва той.

Не декларирайте, ако сте били безработни

Друг важен аспект е, че Борсата се счита за втори платец. Следователно, ако сте били безработни, имате двама платци и ще трябва да представите декларация за доходите, ако достигнете минимума.

Следователно общата препоръка е винаги да се преглежда. Данъчният експерт TaxDown обяснява в този смисъл, че дори и без достигане на минимума трябва да се прегледа декларацията. От една страна, в случай че има връщания, а от друга, за удръжки:

„Доходите между 15 и 30 000 евро са тези, които имат най-много удръжки и това е половината от населението на Испания“, посочва той.

Експертът добавя, че не е необходимо да се ограничавате до „потвърждаване“ и дава пример:

„Ако данъкоплатецът има повече от една работа и не осъзнава, че е включил само възнаграждение, защото компанията не е представила модел 190 (и тогава това не е включено в проекта на декларацията), дори и да не е по ваша вина, декларацията ще е с невярно съдържание и ще подлежите на глоба или системата няма да приеме документа“

Грешка в референтния номер

Данъчният референтен номер е този, който се използва, за да се идентифицирате на уебсайта на Данъчната агенция и за достъп до данъчните данни за подаване на декларация. Без него не може да се състави отчет за приходите и разходите в Испания.

Затова най-важното е „да не го оставяме за последния момент“, тъй като ако по някаква причина го нямате, трябва да отидете и да го поискате.

„Ако разберете в последния момент, може да се забави издаването и да се окаже, че ще изпуснете крайния срок“, казва Паула Урсера.

 

Анкети