Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. Търговията на дребно в ЕС намалява с 0,9%, а в еврозоната пада с 0,8 на сто на месечна база

Анализи

Търговията на дребно в ЕС намалява с 0,9%, а в еврозоната пада с 0,8 на сто на месечна база

Търговията на дребно в ЕС намалява с 0,9%, а в еврозоната пада с 0,8 на сто на месечна база - Tribune.bg
Снимка:
© Евростат

Сезонно коригираният обем на търговията на дребно в страните от Европейския съюз през февруари 2023 г. намалява с 0,9 на сто спрямо януари 2023 г., а само при страните от еврозоната спадът е с 0,8 на сто, сочат оценки на европейската статистическа служба Евростат.  

През първия месец на годината е регистрирано увеличение с 0,9 в ЕС и с 0,8 в еврозоната спрямо декември 2022 г. 

На годишна основа (в сравнение с февруари 2022 г.), календарно коригираният обем на търговията на дребно през февруари 2023 г. намалява с 3,1 на сто в целия ЕС, а само в еврозоната - с 3,0 процента. 

В България календарно и сезонно коригираният обем на търговията на дребно през февруари намалява с 0,5 на сто спрямо януари, когато е регистрирано повишение от 1,4 процента спрямо декември 2022 г.

На годишна основа (спрямо февруари 2022 г.) у нас e отчетено нарастване на търговията на дребно с 4,3 на сто.

Търговията на дребно в ЕС през февруари 2023 г. 

Обемът на търговията на дребно в ЕС през февруари намалява спрямо предходния месец с -1,4 на сто при автомобилните горива, с -1,0 на сто при нехранителните стоки и с -0,6 на сто при хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия.

Ако бъдат отчетени само страните от еврозоната, спадът в търговията на дребно е съответно с -1,8 на сто при автомобилните горива, с -0,7 на сто при нехранителните стоки и с -0,6 на сто при хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия.

Сред страните от Евросъюза, за които има налични данни, най-значително нарастване при общия обем на търговията на дребно през февруари 2023 г. е регистрирано на месечна основа в Кипър (+1.6 на сто), Люксембург (+0.8 на сто) и Белгия (+0.7 на сто).

Най-значителен спад е отчетен в Словения (-10.5 на сто), Унгария и Полша (по -2.0 на сто) и Швеция (-1.6 на сто).

Търговията на дребно в ЕС през февруари 2023 г. спрямо февруари 2022 г.

В страните от Евросъюза обемът на търговията на дребно през февруари 2023 г. се увеличава на годишна основа (спрямо февруари 2022 г.) с 0,1 на сто при автомобилните горива.

Намаление е отчетено при хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия (-4,9 на сто) и при нехранителните стоки (-1,9 на сто).

През февруари сред страните от ЕС, за които има налични данни, най-значително нарастване при общия обем на търговията на дребно е регистрирано на годишна основа (спрямо февруари 2022 г.) в Кипър (+8.3 на сто), Люксембург (+6.8 на сто) и Испания (+4.7 на сто). 

Най-значително е понижението през този период в Унгария (-10.1 на сто), Швеция (-8.5 на сто) и Германия (-7.0 на сто).