Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. Тревожно: Жителите на ЕС ще намалят с 6% до 2100 г., с най-бърз темп са България и Хърватия

Анализи

Тревожно: Жителите на ЕС ще намалят с 6% до 2100 г., с най-бърз темп са България и Хърватия

Тревожно: Жителите на ЕС ще намалят с 6% до 2100 г., с най-бърз темп са България и Хърватия - Tribune.bg
previousnext Снимка: 1 / 3
© pixabay

Жителите на Европейския съюз ще намалеят с около 6 на сто до 2100 г, или с около 27,3 милиона души. Това показва анализ на европейската статистическа служба Евростат.

Населението на ЕС е намаляло през 2020 г. и 2021 г. заради пандемията от КОВИД-19, но от началото на 2022 г. отново е започнало да расте.

Към 1 януари 2023 г. в ЕС са живели 451 милиона души, включително и заради масовия приток на бежанци от Украйна след началото на руската инвазия. Очаква се жителите на ЕС да се увеличат до 453 милиона през 2026 г., след което да започнат да намаляват, за да спаднат до 420 милиона през 2100 г.

Резултатите са базирани въз основа на моделите на раждаемост, смъртност и миграция в отделните страни членки на ЕС.

Според тези модели към 2010 г. децата и младежите до 19 години ще намалеят до 18 на сто от всички жители спрямо 20 на сто сега. Хората в трудоспособна възраст между 20 и 64 години също ще намалеят от 59 на сто сега до 50 на сто през 2100 г.

В същото време хората между 65 и 79 години постоянно ще се увеличават и към 2100 г. ще бъдат 17 на сто от населението спрямо 15 на сто сега, а тези над 80 години ще скочат до 15 на сто спрямо 8 на сто сега.

Т. нар. пирамида на населението в ЕС ясно показва тези промени с намаляването на младите хора и общото застаряване на жителите на Общността.

За улеснение при измерването на населението на ЕС Евростат е разделил цялата територия на Общността на 4,4 милиона единици с площ от по 1 кв. км. Данните сочат, че 1,8 милиона от тях са обитаеми. Най-голям брой необитаеми единици има в Швеция и Испания - 426 000 и 362 000 съответно.

Според предварителни данни към 2021 г. най-многолюдната страна в ЕС е била Германия с население от 83,2 милиона души, следвана от Франция (67,9 милиона), Италия (59 милиона), Испания (47,4 милиона) и Полша (37 милиона). Сред страните със средноголямо население Швеция расте до 10,5 милиона, изпреварвайки Португалия, чиито жители са 10,3 милиона. Най-малко са жителите на Малта (500 000), Люксембург (600 000) и Кипър (900 000).

Сред големите региони в ЕС най-многолюдни са регионите на Мадрид (6,7 милиона души), Барселона (5,7 милиона) и Рим (4,2 милиона). Най-слабо населени са регионът Ел Йеро в Испания (11 290 души), гръцкият регион Евритания (17 428 души) и регион Лунгау в Австрия (20 164 души).

През 2021 г. жителите на 16 страни членки на ЕС се увеличават спрямо 2011 г. Най-голям е ръстът в Люксембург (+26 на сто), Malta (+24 на сто) и Швеция (+10 на сто). Жителите на девет страни членки намаляват, като най-сериозен е спадът в България (-11 на сто), Хърватия (-10 на сто), Латвия (-9 на сто) и Литва (-8 на сто).

По региони най-сериозен е растежът на населението в западните и северните части на ЕС, докато в южните и източните броят на жителите намалява. В периода 2011-2021 г. най-сериозно са се увеличили жителите на румънския регион Илфов (+40 на сто), германския регион Вартбургкрайс (+27 на сто), Люксембург (+26 на сто), малтийските региони Гозо и Комино и френския регион Гвиана (по 25 на сто) и Малта  (+24 на сто).

Най-голям спад на населението през десетилетието от 2011 г. до 2021 г. е регистрирано в 18 отделни региона в България и Хърватия, където намалението варира от 17 до 25 на сто.