Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Автомобили
  3. Регламент на ЕС: От 2040 г. камионите в ЕС с 90% по-малко въглеродни емисии

Автомобили

Регламент на ЕС: От 2040 г. камионите в ЕС с 90% по-малко въглеродни емисии

Нулеви въглеродни емисии за градските автобуси до 2035 г.

Регламент на ЕС: От 2040 г. камионите в ЕС с 90% по-малко въглеродни емисии - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Съветът на ЕС официално прие регламента за стандартите за въглеродни емисии от тежкотоварни превозни средства. Актуализираните правила допълнително ще намалят въглеродните емисии от автомобилния транспорт и ще въведат нови цели за 2030, 2035 и 2040 г., съобщиха от пресцентъра на Съвета.

По-стабилните стандарти за емисиите ще помогнат за увеличаване на дела на превозните средства с нулеви емисии в тежкотоварния автомобилен парк в целия ЕС, като същевременно гарантират, че иновациите и конкурентоспособността на сектора се запазват и подобряват, се посочва в изявлението.

Новите правила запазват съществуващата цел за 2025 г., определена в момента за 15% намаление на емисиите за тежкотоварни камиони с тегло над 16 тона. Предвижда се:

намаление на емисиите с 45% от 2030 г. (увеличени от 30%)

 намаление на емисиите с 65% от 2035 г.

  и  90% намаление на емисиите от 2040 г.

Тези цели ще се прилагат за тежкотоварни камиони с тегло над 7,5 т и автобуси, както и за съответните професионални превозни средства след 2035 г.

Цел за нулеви емисии за градските автобуси

Новите правила въвеждат цел за 100% нулеви емисии за нови градски автобуси до 2035 г., с междинна цел от 90% за тази категория до 2030 г. Междуградските автобуси ще бъдат освободени от тази цел, защото ще се считат за автобуси за целите на измерването на намаляването на емисиите.

Регламентът ще бъде подписан и публикуван в Официален вестник на ЕС. Той ще влезе в сила 20 дни след публикуването му.

Ефективността и въздействието на изменения регламент ще бъдат прегледани отново от Комисията през 2027 г.

Освен това ЕК  ще трябва да направи оценка на възможността за разработване на обща методология за оценка и докладване на въглеродните емисии през целия жизнен цикъл на нови тежкотоварни превозни средства.

Секторът на тежкотоварните превозни средства е отговорен за над 25% от емисиите на парникови газове от автомобилния транспорт в ЕС. Стандартите за емисии на CO2 за някои тежкотоварни превозни средства бяха определени за първи път през 2019 г. с цели за 2025 до 2029 г. и за 2030 г. нататък, с разпоредба за преразглеждане на регламента до 2022 г., посочват от Съвета.

На 14 февруари 2023 г. Комисията представи предложение за преразглеждане на стандартите за въглеродни емисии за тежкотоварни превозни средства. Тази редакция е неразделна част от законодателния пакет. Актуализираните правила допринасят за целта на ЕС да намали своите нетни емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и да постигне климатична неутралност до 2050 г., се посочва още в съобщението.

Анкети