Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Банки
  3. ББР ще обслужва предприятия от отбранителната индустрия

Банки

ББР ще обслужва предприятия от отбранителната индустрия

ББР ще обслужва предприятия от отбранителната индустрия - Tribune.bg
Снимка:

Българската банка за развитие (ББР) е естествен партньор на предприятията от стратегическите за държавата сектори. Новоприетата стратегия за периода 2024-2026 г. предвижда банката, чийто принципал е Министерството на иновациите и растежа, да реализира подкрепа за стратегически сектори на страната, включително отбрана и военнопромишлен комплекс. Това заяви министърът на иновациите и растежа доц. Росен Карадимов днес по време на работна среща с компаниите, производители от военнопромишления комплекс, сред които „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, „Арсенал“ АД, „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, „Оптикс“ АД, „Самел-90“ АД, „Аркус“ АД и други.

На срещата бяха представени възможностите за развитие, подкрепа и финансиране на производители в сектора по линия на ББР, по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), както и за финансиране на иновации в отбранителната индустрия.

В дискусията участваха заместник-министрите на иновациите и растежа Веселина Минчева и проф. Георги Ангелов, заместник-председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова и представители от двете институции.

„Банката може да осигури адекватно обслужване на предприятия от отбранителната индустрия, които в последните години имат затруднен достъп до банкови услуги“, посочи Иванова. Новоприетата стратегия на банката и подготвените промени в Устава й позволяват на ББР да предлага банково обслужване и финансиране на държавни и частни предприятия от военнопромишления комплекс без ограничение на неговия размер.

ББР е специализирана в обслужването на външнотърговски сделки на фирми от военнопромишления комплекс повече от 15 години и осигуряване на разплащанията по тях. Като 100% държавна финансова институция, тя е международно признат и приемлив партньор при издаването на акредитиви, гаранции и контрагаранции.

По време на срещата зам.-министър Минчева представи финансовите и нефинансовите мерки за насърчаване на инвеститори и критериите за сертифициране на проекти по ЗНИ. Миналата година са сертифицирани два проекта по ЗНИ на компании от отбранителната индустрия на обща стойност малко над 26 млн. лв., а в момента в процес на сертифициране е проект за 5 млн. лв., който предвижда разкриване на 25 работни места.

Зам.-министър Ангелов информира за възможностите, които Фондът за иновации на НАТО и Ускорителят в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик (DIANA) предоставят за компаниите от сектор „Отбрана“. Фондът на НАТО осигурява инвестиции в участващите държави, като размерът на финансирането е около 1 милиард евро за всички страни за период от 15 години. „Целта е да се предоставя подкрепа във високотехнологични стартиращи и развиващи се компании, които имат потенциал за приложения в сигурността и отбраната“, каза Ангелов. Той допълни, че DIANA ще се съсредоточи върху високите технологии, които НАТО определя като приоритети: изкуствен интелект, обработка на големи данни, квантови технологии, автономия, биотехнология, нови материали и Космос.