Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Банки
  3. БНБ: Търговският баланс за септември е отрицателен

Банки

БНБ: Търговският баланс за септември е отрицателен

БНБ: Търговският баланс за септември е отрицателен - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Търговският баланс за септември 2023 г. е отрицателен в размер на 327.7 млн. евро при дефицит от 806.2 млн. евро за септември 2022 г. За януари – септември 2023 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 2640.1 млн. евро (2.8% от БВП) при дефицит от 3169.2 млн. евро (3.7% от БВП) за същия период на 2022 г.

Износът на стоки е 3567.9 млн. евро за септември 2023 г., като намалява с 485.1 млн. евро (12%) в сравнение с този за септември 2022 г. (4053 млн. евро). За януари – септември 2023 г. износът е 32 136.4 млн. евро (33.6% от БВП), като намалява с 3494.7 млн. евро (9.8%) в сравнение с този за същия период на 2022 г. (35 631 млн. евро, 41.5% от БВП). Износът за януари – септември 2022 г. нараства на годишна база с 42.1%.

Вносът на стоки за септември 2023 г. е 3895.6 млн. евро, като намалява с 963.6 млн. евро (19.8%) спрямо септември 2022 г. (4859.2 млн. евро). За януари – септември 2023 г. вносът е 34 776.5 млн. евро (36.4% от БВП), като се понижава с 4023.7 млн. евро (10.4%) спрямо същия период на 2022 г. (38 800.2 млн. евро, 45.2% от БВП). Вносът за януари – септември 2022 г. нараства на годишна база с 45.7%.

Салдото по услугите е положително в размер на 550.5 млн. евро при положително салдо от 551.2 млн. евро за септември 2022 г. За януари – септември 2023 г. салдото е положително в размер на 5075.4 млн. евро (5.3% от БВП) при положително салдо от 4128.3 млн. евро (4.8% от БВП) за януари – септември 2022 г.

Текущата и капиталова сметка на страната е отрицателна и възлиза на 260.4 млн. евро при дефицит от 603.8 млн. евро за септември 2022 г. За януари – септември 2023 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 948.5 млн. евро (1% от БВП2) при отрицателно салдо от 779.7 млн. евро (0.9% от БВП) за януари – септември 2022 г.

За септември 2023 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 333.2 млн. евро при отрицателно салдо от 533.5 млн. евро за септември 2022 г. За януари – септември 2023 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 114.4 млн. евро (0.1% от БВП) при отрицателно салдо от 294.2 млн. евро (0.3% от БВП) за януари – септември 2022 г.

Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 72.8 млн. евро при отрицателна стойност от 70.3 млн. евро за септември 2022 г. За януари – септември 2023 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 834.1 млн. евро (0.9% от БВП), при отрицателна стойност от 485.5 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – септември 2022 г.

Финансовата сметка за септември 2023 г. е отрицателна в размер на 725 млн. евро при положителна стойност от 274.5 млн. евро за септември 2022 г. За януари – септември 2023 г. финансовата сметка е положителна – 664.1 млн. евро (0.7% от БВП), при положителна стойност от 2785.6 млн. евро (3.2% от БВП) за същия период на 2022 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 423.4 млн. евро за септември 2023 г., при повишение с 472.1 млн. евро за септември 2022 г. За януари – септември 2023 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават с 3173.4 млн. евро (при увеличение с 2138.6 млн. евро за януари – септември 2022 г.).

Преките инвестиции в чужбина за септември 2023 г. нарастват с 61.6 млн. евро, при ръст от 51.5 млн. евро за септември 2022 г. За януари – септември 2023 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с 460.8 млн. евро (при увеличение с 439.2 млн. евро за януари – септември 2022 г.)

Анкети