Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Банки
  3. Ръст на депозитите и кредитите през април отчита БНБ

Банки

Ръст на депозитите и кредитите през април отчита БНБ

Ръст на депозитите и кредитите през април отчита БНБ - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Депозитите на домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са се равнявали на 74,046 млрд. лв. или 41,9 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) в края на април. Те се увеличават с 9,5 процента спрямо същия месец на 2022 г., отчитат от БНБ в парична статистика за април.  

Според данните в края на месеца депозитите на нефинансовите предприятия са 40,688 млрд. лв. или 23 процента от БВП. Това е увеличение с 21,3 процента в сравнение със същия период на миналата година. 

Статистиката отчита намаление с 2,9 процента на годишна база през април на депозитите на финансовите предприятия, като в края на месеца те достигат 3,912 млрд. лв. (2,2 процента от БВП). 

В края на април депозитите на неправителствения сектор (нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД са общо 118,646 млрд. лв. (67,1 процента от БВП), като годишното им увеличение е 12,8 процента.

Според данните нетните вътрешни активи са 86,950 млрд. лв. в края на април. Те се увеличават със 7,1 процента спрямо същия месец на 2022 г. (3,4 процента годишно повишение през март т.г.).

Кредитите за неправителствения сектор са 82,866 млрд. лв. (46,9 процента от БВП), при 82,120 млрд. лв. към март (46,5 процента от БВП), според данните. През април те се увеличават на годишна база с 11,9 процента. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 177,4 млн. лева, се отбелязва в анализа. 

Според статистиката кредитите за нефинансовите предприятия нарастват със 7,9 процента на годишна база през април (7,9 процента годишно повишение през март т.г.) и в края на месеца достигат 41,891 млрд. лв. или 23,7 процента от БВП.

Кредитите за домакинствата и НТООД са 34,441 млрд. лв. (19,5 процента от БВП) в края на април. Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 14,3 процента.  Жилищните кредити са 17,275 млрд. лв. в края на април, като те нарастват на годишна база със 17,6 процента. Потребителските кредити възлизат на 15,555 млрд. лв. и се увеличават с 11,7 процента спрямо април м.г. На годишна база другите кредити, в което се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, нарастват с 6,8 процента, като достигат 399 млн. лева. Кредитите за работодатели и самонаети се увеличават с 10,9 процента на годишна база през април и в края на месеца са 426,2 млн. лева.

Според данните кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 6,534 млрд. лв. (3,7 процента от БВП) в края на април. В сравнение с април 2022 г. те се увеличават с 27,3 процента.

Анкети