Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Банки
  3. БНБ определи системно значимите банки

Банки

БНБ определи системно значимите банки

БНБ определи системно значимите банки - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Управителният съвет (УС) на БНБ определи днес осем банки като други системно значими институции (ДСЗИ), съобщава БНБ. Банките са определени съгласно критериите от Наредба №8 на БНБ и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган (ЕБО).

УС на БНБ определи ниво на буфер на индивидуална и консолидирана основа, считано от  първи януари 2023 г. и приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва: „УниКредит Булбанк“ АД; „Банка ДСК“ АД и „Обединена българска банка“ АД  ниво от 1,00 процент; „Юробанк България“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД и „Кей Би Си Банк България“ ЕАД - 0,75 на сто, а „Централна кооперативна банка“ АД и „Българска банка за развитие“ ЕАД са с нива на буфера 0,50 на сто.

Буферът за други системно значими институции (ДСЗИ) е макропруденциална мярка с превантивен характер, която е насочена към банките със системна значимост.

Целта на буфера е да укрепи капацитета на ДСЗИ за поемане на загуби, като по този начин се ограничи прехвърлянето на рискове от потенциална стресова ситуация в системно значима банка към други кредитни институции или банковата система като цяло.

Чрез по-високите капиталови изисквания се засилва устойчивостта на системните институции към неблагоприятни шокове и се подсигурява нормалното функциониране на банковата система дори във време на значителни неочаквани бъдещи загуби.

Анкети