Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Енергетика
  3. „Булгартрансгаз“ обяви обществена поръчка за реверсиране на компресорна станция „Кардам“

Енергетика

„Булгартрансгаз“ обяви обществена поръчка за реверсиране на компресорна станция „Кардам“

Булгартрансгаз обяви обществена поръчка за реверсиране на компресорна станция Кардам - Tribune.bg
Снимка:
© „Булгартрансгаз“ ЕАД

„Булгартрансгаз“ ЕАД стартира обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Компресорна станция „Кардам“ - реверсиране и разширение на капацитета на системата ѝ за управление“.

От дружеството съобщават, че откритата процедура се провежда във връзка с решението на НС от 14-ти март 2024 година за реализация на инициативата на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова за Вертикален коридор.

Булгартрансгаз стартира обществена поръчка за реализацията на Вертикалния газов коридор

„Разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ чрез увеличение на капацитетите за пренос в посока от Гърция към България и от България към Румъния ще гарантира възможността за пренос на допълнителни количества природен газ от надеждни източници“, се казва още в съобщението.

От публикуваната информация на уебсайта на „Булгартрансгаз“ става ясно, че повишаването на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам включва изграждане на лупинг от Рупча до Ветрино, представляващ газопровод с високо налягане и приблизителна дължина 61 км, както и изпълнение на дейности за реверсиране на компресорна станция Кардам и увеличаване на капацитета на системата й за управление. Модернизираната инфраструктура ще осигури добавен капацитет от България към Румъния в размер на 137.2 GWh/d, като общият технически капацитет ще достигне 295 GWh/d.

Обявената обществена поръчка за „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Компресорна станция „Кардам“ - реверсиране и разширение на капацитета на системата ѝ за управление“ е с прогнозна стойност 15 милиона лева без ДДС.

Икономически най-изгодната оферта по всяка една позиция ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката ще се извърши в съответствие с решенията по т. 2 и т. 3 от приетото на 14-ти март 2024 година от Народното събрание на Република България, Решение за предприемане на действия във връзка инициативата за Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

Документацията за участие e публикувана в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/372284

С цел разширяване кръга на потенциалните участници, документацията е публикувана и на английски език на посочения линк. Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59 ч. на 07.05.2024 г., уточняват от дружеството.

Анкети