Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Енергетика
  3. „Булгартрансгаз“ развива мрежата си благодарение на сътрудничеството със САЩ

Енергетика

„Булгартрансгаз“ развива мрежата си благодарение на сътрудничеството със САЩ

Седем са доставчиците на природен газ, с които дружеството има сключени договори за периода от 1 август 2022 до 31 март 2023 г.

Булгартрансгаз развива мрежата си благодарение на сътрудничеството със САЩ - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Специализанти и преподаватели от Енергийния институт към Тексаския християнски университет се запознаха с дейността на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Пред американските експерти бяха представени ключовите проекти, по които българският газопреносен оператор работи в момента.

„Благодарение на отличното сътрудничество с компаниите партньори от САЩ, българският газопреносен оператор продължава да развива мрежата си, така че да бъде гарантирана сигурността и диверсификацията на доставките както за страната, така и за региона на Югоизточна Европа“, подчерта изпълнителният директор Владимир Малинов.

Експертите се запознаха на място с проекта за модернизация на компресорна станция „Ихтиман“. Припомняме, че през 2015-та и 2021-ва година бяха въведени в експлоатация два нови ниско емисионни турбокомпресорни агрегата на „SOLAR TURBINES“.

Американската компания е сред лидерите в производството на газокомпресорно оборудване. Изпълнението на проекта за модернизация на българската газопреносна мрежа, съфинансиран по Механизма за свързване на Европа, позволи не само да се подобри гъвкавостта и надеждността на нашата мрежа, но и да се увеличи максимално преносният капацитет. Със създаването на технически възможности за пренос във всички посоки на потоци природен газ, постъпващи от разнообразни източници и по нови маршрути, се повиши качеството и обема на предлаганите от „Булгартрансгаз” ЕАД услуги.

Пред експертите бяха представени и ползите от бъдещото използване на водорода като алтернативен енергиен източник. Инфраструктурата на „Булгартрансгаз“ ЕАД би могла да приема смеси на природен газ с определени количества водород и да ги транспортира. „Природният газ е необходимото преходно гориво по пътя към постигане на въглеродна неутралност. Той е необходим за успешното реализиране на потенциала на водорода като енергиен източник и поетапното му навлизане като икономическа алтернатива“, подчерта изпълнителният директор Владимир Малинов.

Акцентирано бе и върху проекта за разширението на подземното газово хранилище в Чирен, с който ще се гарантира сигурността на доставките на природен газ и ще допринесе за подобряване на конкуренцията и достъпа до природен газ от алтернативни източници. В момента втечненият природен газ е със значителен потенциал, може да достигне и до 70% от потреблението в Европа като се отчете бързото развитие на приемните терминали. Високо равнище на свързаност на българската газопреносна система с всички съседни държави и осигурява възможност за доставка на значителни количества LNG до пазарите в региона.

Представителите на Енергийния институт към Тексаския християнски университет оцениха високо предприетите от „Булгартрансгаз“ действия за развитие на газопреносната мрежа и осигуряване на алтернативни доставки на природен газ.

Седем са доставчиците на природен газ, с които „Булгаргаз“ има сключени договори за периода от 1 август 2022 до 31 март 2023 г.

Списъкът с доставчиците на „синьо гориво“, с които „Булгаргаз“ ЕАД има сключени договори, е следният:

- Azerbaijan Gas Supply Соmpany Limited

- LNG Total Energies Gas & Power Limited

- Depa Commercial SA

- МЕТ International AG

- Mytilineos Holdings SA

- Шениер Маркетинг Интернешънъл ЛЛП

- Kolmar Group AG

За посочения период 01.08.2022 – 31.03.2023 г. от страна „Булгаргаз" са договорени и количества природен газ на анонимен борсов сегмент от следните доставчици:

- Gruppo Societa Gas Rimini SpA

- „Енергико Трейдинг Българит ЕООД/„Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД

- „Овергаз Инк” АД

- „Глобъл Коммерс-1“ ООД

„Количествата от горепосочените доставчици на анонимния борсов сегмент са в незначителен размер и на краткосрочна база с цел балансиране на портфолиото на „Булгаргаз“, уточняват от Министерството на енергетиката

Анкети