Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Енергетика
  3. ЕС определи що е то „зелен“ водород

Енергетика

ЕС определи що е то „зелен“ водород

Водородът е в основата на плановете на Европа за декарбонизация на тежката промишленост

ЕС определи що е то зелен водород - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Европейската комисия прие днес два делегирани акта съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници, за да определи подробни правила за понятието „водород от възобновяеми източници“ в ЕС, съобщава БТА.

Според информация от сайта на ЕК тези актове са част от широката регулаторна рамка на ЕС за водорода, която включва както инвестициите в енергийната инфраструктура и правилата за държавните помощи, така и законодателните цели за водорода от възобновяеми източници за промишления и транспортния сектор.

Актовете ще гарантират, че всички възобновяеми горива от небиологичен произход (известни като RFNBO) се произвеждат от електрическа енергия, добита от възобновяеми източници. Те освен това ще дадат възможност на страните членки да включат водорода в енергийните си цели и ще дадат сигурност на инвеститорите. ЕС планира да достигне 10 милиона тона „домашно“ производство на водород и още толкова от внос в рамките на плана „РипауърИЮ“ (REPowerEU).

В първия делегиран акт се определя при какви условия водородът, горивата на основата на водород или другите енергоносители могат да се считат за RFNBO. Актът изяснява принципа на „допълняемост“ за водорода, заложен в Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници. Устройствата за електролиза за добив на водород трябва да бъдат свързани с възобновяеми мощности, като така се стимулира увеличаването на обема на електричеството, произведено от „зелени“ енергоизточници. Така добивът на водород допълнително стимулира декарбонизацията на икономиката.

ЕК приема, че отначало мащабът на добива на водород ще бъде малък, но постепенно ще расте с пускането в експлоатация на големи електролизатори. По оценки на Комисията към 2030 г. ще бъдат необходими около 500 тераватчаса възобновяемо електричество, за да бъдат добити заложените като цел 10 милиона тона водород, което отговаря на 14 на сто от цялото електрическо потребление в ЕС.

Във втория делегиран акт се предвижда методика за изчисляване на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл на RFNBO.

Двата акта са взаимосвързани и едновременно необходими за отчитането на горивата за целите на държавите членки в областта на енергията от възобновяеми източници.

Анкети