Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Енергетика
  3. „ЕСКО България“ стартира изграждането на трета ВЕИ централа за „Аурубис България“

Енергетика

„ЕСКО България“ стартира изграждането на трета ВЕИ централа за „Аурубис България“

Когато бъдат завършени, трите инсталации ще покриват близо 10% от потреблението на най-големия медодобивен завод в България

ЕСКО България стартира изграждането на трета ВЕИ централа за Аурубис България - Tribune.bg
Снимка:

„ЕСКО България“ стартира изграждането на трета фотоволтаична инсталация за своя партньор „Аурубис България“. Проектът, наречен „Аурубис-3“, ще бъде с инсталирана мощност 6.5 MWp и ще се намира на производствената площадка на медодобивния завод на територията на община Златица. Съоръжението ще бъде завършено и въведено в експлоатация до края на 2024 г.

В процес на изграждане е и фотоволтаичната централа „Аурубис-2“, която е с инсталирана мощност 7 MWp и също ще бъде въведена в експлоатация до края на годината. Двата проекта са част от инвестиционната програма „Аурубис: Инвестиции за прогрес. България 2027“ на стойност 800 млн. лв. на германската производствена група за страната.

„ЕСКО България“ и „Аурубис България“ развиват дългогодишни партньорски отношения в изграждането на ВЕИ централи, които да покриват енергийните нужди на най-голямата медодобивна компания в Югоизточна Европа. През 2021 г. енергийното дружество изгради първия соларен парк за своя партньор - „Аурубис-1“, с инсталирана мощност 10 MWp. Трите централи ще покриват близо 10% от потреблението на електроенергия на завода на годишна база.

ЕСКО България предлага пълен инженеринг – проектиране на ВЕИ централи, административно-съгласувателни процедури, доставки на оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията. Компанията е реализирала над 130 проекта в сферата на енергийната ефективност.

Анкети