Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Енергетика
  3. С общо над 2 млн. лева КЕВР глобява две енергийни дружества

Енергетика

С общо над 2 млн. лева КЕВР глобява две енергийни дружества

С общо над 2 млн. лева КЕВР глобява две енергийни дружества - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение, с което установи, че две енергийни дружества, участници на пазара, са извършили нарушение на чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

Енергийните дружества са: „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД и „КУМЕР“ ООД.

Установените от КЕВР нарушения на Регламент REMIT са извършени от дружествата през януари и юни 2020 г. чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация по смисъла на чл. 5 от REMIT.

КЕВР санкционира двете дружества за нарушение на Регламента на основание чл. 224г от Закона за енергетиката, като конкретният размер на наложените санкции е формиран от Комисията по Методиката за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката.

Наложените от регулатора имуществени санкции, за всяка от компаните, са както следва: „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД - 1 057 026 лв.; „КУМЕР“ ООД -1 057 026 лв.

Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – град София в 14-дневен срок от съобщаването му.

Това е третото решение на енергийния регулатор за налагане на имуществени санкции на енергийни дружества за установена манипулация на пазара на едро с енергия в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011. С решение от 25.11.2022 г. Комисията санкционира НЕК ЕАД и още пет дружества, като им наложи имуществени санкции с общ размер от 1 258 419 лв. С друго решение, прието на 23.03.2023 г., КЕВР наложи имуществена санкция на „Енерджи Съплай“ ЕООД в размер на 165 238 лв. за извършена забранена манипулация на пазара чрез разслояване на нареждания (layering) и издаване лъжливи поръчки (spoofing).

КЕВР оценява високо ролята и подкрепата на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори /АСЕР/ в процеса на разследване, включително за предоставените разяснения, насоки и идеи относно тълкуването на разпоредбите на REMIT и за осъществените контакти в дух на сътрудничество. Съгласно чл. 74а, ал. 8 от Закона за енергетиката решенията и протоколите на Комисията, свързани с предварително проучване и установяването на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент №1227/2011, не се публикуват на интернет страницата на КЕВР.

Анкети