Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Енергетика
  3. Вноската на „Лукойл“ за месец април е близо 2 млн. лева

Енергетика

Вноската на „Лукойл“ за месец април е близо 2 млн. лева

Вноската на Лукойл за месец април е близо 2 млн. лева - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

С влизането в сила през месец ноември 2023 г. на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, се задължават да правят месечни вноски за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

Размерът на месечната вноска се определя от министъра на икономиката и индустрията в срок до 15 – то число на текущия месец по формула, съгласно чл. 4, ал. 1 от закона.

Вноската за месец април 2024 г., в размер на 1 997 271 лева, е определена със Заповед № РД-16-469/14.05.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията д-р Петко Николов.

По информация на МИИ данните за изчислението на вноската са взети от:

1. Средномесечната цена за месец април 2024 г. на суров нефт сорт „Брент“ на база статистически данни от U.S. Energy Information Administration for Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), както следва: 89.940 щатски долара за барел.

2. Средномесечна цена за месец април 2024 г. на суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия на база Решение (ОВППС) 2022/2369 на Съвета на ЕС от 3 декември 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, както следва: 60 щатски долара за барел.

3. Стойността на вноската в лева е изчислена при средномесечен курс на БНБ

4. Агенция „Митници“

Вноската е върху нефтопродукти, произведени на територията на Република България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия за месец април 2024 г. за количеството литра нефтопродукти с код по КН 27 10, изведени от данъчен склад за месец април 2024 г., произведени от нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, по подадени данни от Агенция „Митници“.

Анкети