Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Енергетика
  3. Енергийният министър: ЕРП-тата не дължат обезщетение за спрения ток от края на ноември

Енергетика

Енергийният министър: ЕРП-тата не дължат обезщетение за спрения ток от края на ноември

Енергийният министър: ЕРП-тата не дължат обезщетение за спрения ток от края на ноември - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

„Съгласно общите условия съответното електроразпределително дружество дължи неустойки в случай, че клиентите останат без електрозахранване за повече от 24 часа по вина на дружеството. В случай на преустановяване на електрозахранването в резултат на повреда на електрическата мрежа по независещи от него причини, в това число и вследствие на непреодолима сила, електроразпределителното дружество не носи такава отговорност“, това заяви министърът на енергетиката Румен Радев пред депутатите по време на изслушване в парламента във връзка с изплащане на компенсации на хората, оставени без електрозахранване по време на снежния капан от края на ноември.

„Когато електроразпределителното дружество не е в състояние да осигури снабдяване с електрическа енергия за повече от 48 часа, което е в резултат на непреодолима сила или за предотвратяване на аварии в електроразпределителната мрежа, се въвежда ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия. Ограничителният режим се въвежда със заповед на министъра на енергетиката в срок от 24 часа от постъпването на мотивирано предложение от електроразпределителното дружество за територията на цялата страна или за части от нея. То винаги е придружено със становище и от оператора на електроенергийната система. "В конкретния случай всички горепосочени изисквания на Наредба 10 са спазени".

Той подчерта, че е издал две заповеди за ограничителен режим за електроснабдяването във връзка с обилните снеговалежи на 25 и 26 ноември 2023 г.

Те са били за „Електроразпределителни мрежи Запад“ (ЕРМ Запад) за срока от 16:15 часа на 27 ноември до 24:00 часа на 29 ноември и „Електроразпределение Север“ (ЕРП Север) за периода от 20:50 часа на 27 ноември до възстановяване на снабдяването, но не по-късно от 20:50 часа на 29 ноември. За двете издадени заповеди министърът е уведомил Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Европейската комисия.

Постъпилите искания от двете дружества за ограничителен режим са били резултат от възникналите аварии в електроразпределителните мрежи и нарушаването на електроснабдяването в резултат на тежките метеорологични условия - ураганен вятър, снегонавявания и нарушена инфраструктура.

„От „Електроразпределение Юг“ не беше входирано такова искане, тъй като те успяха в рамките на тяхна вътрешна процедура по ограничителен режим да отстранят много по-малкото на брой щети“, обясни министърът.

Радев посочи, че съгласно Наредба номер 10 от 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, при възникване или за предотвратяване на аварии, електроразпределителното дружество има право да разпореди временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяване с електрическа енергия до 48 часа.

Анкети