Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. МФ: Бюджетното салдо по КФП е на дефицит от 0,78 млрд. лв., растат социалните разходи

Парите

МФ: Бюджетното салдо по КФП е на дефицит от 0,78 млрд. лв., растат социалните разходи

МФ: Бюджетното салдо по КФП е на дефицит от 0,78 млрд. лв., растат социалните разходи - Tribune.bg
Снимка:
© Financial Tribune

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към септември 2023 г. да бъде дефицит в размер на около 0,78 млрд. лв. или 0,4% от прогнозния БВП, при планиран в разчетите към ЗДБРБ за 2023 г. дефицит за годината в размер на 4,6 млрд. лв., съобщават от Министерство на финансите. Оттам посочват още, че се очаква в оставащите месеци до края на годината бюджетното салдо да достигне планирания дефицит от 2,5% от БВП.

„Прогнозираното разширяване на дефицита през септември се дължи на планирани значителни по размер плащания в месеца: лихвени плащания по държавния дълг (над 0,3 млрд. лв.), изплатена държавна помощ по схема „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и други плащания към селскостопанските производители (близо 0,3 млрд. лв.)“, допълват от ведомството.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2023 г. са в размер на 47,6 млрд. лв. (68,6% от годишния разчет). Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 3,4 млрд. лв. (9,9 на сто), а неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) – са по-малко с 0,7 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2023 г. са в размер на 48,4 млрд. лв. (65,4% от годишния разчет) и нарастват с 10 на сто спрямо същия период на предходната година. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при социалните разходи, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 1,25 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, отчитат от МФ .

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, към септември 2023 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец октомври 2023 година.