Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Мрежата
  3. Становище на омбудсмана: Скокът на данък сгради ще доведе до увеличаването на други данъци

Мрежата

Становище на омбудсмана: Скокът на данък сгради ще доведе до увеличаването на други данъци

Становище на омбудсмана: Скокът на данък сгради ще доведе до увеличаването на други данъци - Tribune.bg
Снимка:

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати свое становище до депутатите от шест парламентарни комисии - по бюджет и финанси, по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, по икономическа политика и иновации, по земеделието, храните и горите, по транспорт и съобщения, по електронно управление и информационни технологии, в което категорично се противопоставя на предложението на финансовото министерство за промени в Закона за местните данъци и такси, които предвиждат увеличение на данъчните оценки на имотите.

В законопроекта се предлага на всеки две години да се актуализира данъчната оценка на недвижимите имоти с индекса на цените им, определен от Националния статистически институт.

Според проф. Ковачева, ако се приеме тази спорна разпоредба това ще доведе не само до увеличение на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци (ТБО), но и на данъка върху наследствата, данъка при придобиване на имущества, за определяне на държавните и нотариалните такси в производствата по Гражданския процесуален кодекс.

Омбудсманът вече поиска това предложение за промяна в ЗМДТ въобще да не се разглежда поради липса на мотиви и предварителна оценка на въздействието, каквото е изискването на Закона за нормативните актове, с аргумента, че се нарушават основни принципи при изработването на проект на нормативен акт.

Становището е публикувано на страницата на Народното събрание.

В настоящото си становище Диана Ковачева настоява да се направи анализ на социалния ефект особено върху уязвимите групи. Тя подчертава, че се създава риск за възрастните хора от малки населени места или в големите градове, но в стари жилища, които обикновено са с ниски доходи. Омбудсманът е категорична, че увеличението на данъка ще ги натовари допълнително, защото доходите им не стигат дори да покрият ежедневните си нужди и много трудно заделят средства за лечение и непредвидени разходи.

„Ръстът на минималната работна заплата и осъвременяването на пенсиите ще се окаже недостатъчно, за да компенсира ръстът на данъка сгради, което ще превърне това задължение в още един източник, който ще води до обедняване на най-уязвимите групи от населението“, подчертава общественият защитник.

Проф. Ковачева обръща внимание, че в проектодокумента липсва и анализ за възможните икономически последици от въвеждането на тази мярка за икономиката в цяло и върху възможността за погасяването на увеличената данъчна тежест и свързаното с нея нарастване на ТБО от страна на уязвимите групи. Допълва, че в този смисъл не е изследван рискът по пътя на натрупването на такива задължения и може да се стигне до вълна от публична продан на имоти и поставянето на тази категория граждани в риск от оставане без дом.

Омбудсманът предупреждава, че в предложения проект има разминаване и с европейските регламенти за хармонизираните индекси на потребителските цени и на индекса на цените на жилищата, както и за определяне на методическите и техническите спецификации във връзка с индекса на цените на жилищата и с индекса на цените на жилищата, обитавани от техните собственици.

Проф. Ковачева обръща внимание и на друг факт - новите основи за такса битови отпадъци реално ще влязат в сила едва от 1 януари 2025 г., тъй като се базират на резултатите от преброяването на населението, които бяха публикувани през м. октомври 2022 г., а на жилищния фонд – м. май 2023 г.

Това е така, защото в момента данъчната оценка продължава да е базисна за определяне на такса битови отпадъци - чл. 67, ал

Анкети