Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. 2123 лв. е достигнала средната работна заплата у нас в края на 2023 г.

Парите

2123 лв. е достигнала средната работна заплата у нас в края на 2023 г.

2123 лв. е достигнала средната работна заплата у нас в края на 2023 г. - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Средната работна заплата в България е достигнала 2123 лв. през четвъртото тримесечие на 2023 г. Увеличението на годишна база е с 13%, това посочват от Министерство на труда и социалната политика в анализ на доходите и жизненото равнище.

В София увеличението е най-голямо 36,6%. Така в столицата СРЗ е била 2900 лева.   

Най-голям ръст на годишна база се отчита в областите Враца (11,4%) и Търговище (9,9%), най-малък във Видин – 2,0%.

Според статистиката общият доход на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 5684,25 лв. Спрямо четвърто тримесечие на 2022 г. той е нараснал с 14,5%.

През периода октомври - декември 2023 г. в осем икономически дейности се отчитат средни заплати над средните за страната. В тях са наети около една трета от всички работещи. Най-високи средни работни заплати се отчитат в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“; „Финансови и застрахователни дейности“; „Професионални дейности и научни изследвания“; „Добивна промишленост“; „Държавно управление“; „Образование“; „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

В края на миналата година най-сериозен ръст бележат разходите на домакинствата за облекло, свободно време, транспорт, алкохол, цигари и здравеопазване.

Анкети