Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. 8.3% е с падът в цените на селскостопанската продукция

Парите

8.3% е с падът в цените на селскостопанската продукция

8.3% е с падът в цените на селскостопанската продукция - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2024 г. се понижава с 20.5% спрямо същото тримесечие на 2023 г. в резултат на спад на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 27.3% и на продукцията от животновъдството - с 2.1%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 8.3%, като в растениевъдството те се понижават с 11.7%, а в животновъдството се увеличават с 1.0%, съобщиха от НСИ.

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г. е регистриран спад в цените на зърнените култури с 30.0%, и в цените на техническите култури - с 15.9%, в резултат на намалението на цената на меката пшеница - с 30.4%, и на слънчогледа - с 20.6%.

Спрямо същото тримесечие на 2023 г. цените на живите животни нарастват със 3.9% в резултат на нарастването на цените на едрия рогат добитък с 4.0%, и на бройлерите - с 8.4%. При продуктите от животновъдството е регистрирано намаление на цените със 7.8%, което е в резултат на понижението на цените на млякото от дребен рогат добитък - с 5.5%, и на цените на кокошите яйца за консумация - с 9.9%.

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо 2023 г. по-ниски са цените на зърнените култури - с 13.5%, в резултат на спада на цените на меката пшеница с 14.5%, а при техническите култури намалението е в размер на 4.1%, в резултат на намалението на цените на маслодайния слънчоглед със 7.1%. Цените на зеленчуците и плодовете нарастват с 11.3%, като картофите отбелязват ръст от 3.4%.

В животновъдството през първото тримесечие на 2024 г. спрямо 2023 г. цените на живите животни се понижават с 0.8%, в резултат от намалението на цените на свинете с 4.9%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 2.8%, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко - с 4.2%, и на кокошите яйца за консумация - с 1.2%.

Анкети