Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни ДЦК

Парите

Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни ДЦК - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни ДЦК, която беше пусната в обращение на проведения на 13.05.2024 г. аукцион.

МФ пусна в обращение нова емисия 6-годишни ДЦК

Емисията е деноминирана в лева, с падеж 15.05.2030 г. и годишен лихвен купон от 3,25%.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 200 млн. лв. на проведения на 10 юни 2024 г. аукцион, с което достигна 400 млн. лв. номинална стойност. Среднопретеглената годишна доходност на аукциона за преотваряне на емисията е в размер на 3,54%.

 Общият размер на подадените поръчки възлезе на 265,2 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,33. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 100 базисни точки. От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 70,2%, следвани от застрахователните дружества – 16,5%, пенсионните фондове с 10,0%, договорни и гаранционни фондове – 3,0%, инвестиционни посредници – 0,2%  и други инвеститори – 0,1%.