Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. МС одобри бюджетната процедура за 2024 г.

Парите

МС одобри бюджетната процедура за 2024 г.

МС одобри бюджетната процедура за 2024 г. - Tribune.bg
Снимка:

Със свое решение правителството одобри бюджетната процедура за 2024 г. в срока, определен от Закона за публичните финанси, с цел създаване на необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетното планиране.

Определени са етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет, както и базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. и за съставяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Изготвянето на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2023-2025 г. не се реализира в рамките на сроковете по Закона за публичните финанси поради политическия цикъл, свързан с провеждането на предсрочни парламентарни избори в края на 2022 г. В тази връзка началото на първия етап на бюджетната процедура за 2024 г. е изместено за края на м. февруари - началото на м. март 2023 г. и крайните срокове за реализиране на дейностите по този етап са съкратени с оглед спазване на определения в чл. 72, ал. 1 от Закона за публичните финанси краен срок от 20 април за одобряване от Министерския съвет на средносрочната бюджетна прогноза.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2023 г.

Програмното бюджетиране ще се прилага от всички първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и на съдебната власт. Това е поредният инструмент на правителството за повишаване на качеството на управление на публичните финанси, за подобряване на процесите на планиране и изготвяне на проектобюджетите на бюджетните организации и за повишаване на прозрачността и отчетността на бюджетните системи.

Етикети: бюджет (12)
Анкети