Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. На първо четене: Финансовата комисия в НС прие промени в Закона срещу прането на пари

Парите

На първо четене: Финансовата комисия в НС прие промени в Закона срещу прането на пари

На първо четене: Финансовата комисия в НС прие промени в Закона срещу прането на пари - Tribune.bg
Снимка:
© кадър

Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесен от Министерския съвет.

С проектозакона се въвеждат допълнителни мерки за борба с изпирането на пари, заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, и част от Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL/Комитета MONEYVAL), отбеляза заместник-министърът на финансите Методи Методиев при представянето на законопроекта.

Едно от основните предложения е въвеждането на ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление (напр. адвокати, счетоводители, данъчни съветници). С въведените със законопроекта промени се създава задължение за вписване в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието на лицата, извършващи тези дейности по занятие.

С проекта са регламентирани функциите на Комисията за финансов надзор (КФН) и Българската народна банка във връзка с упражняването на надзорни правомощия върху банките – инвестиционни посредници. Ясно са разграничени надзорните функции на всеки орган, с оглед избягване на дублирането на едни и същи правомощия от две или повече институции, пише в мотивите за промяна на закона.

Предложените промени са от съществено значение за оценката на напредъка, който България следва да докладва във връзка с препоръките на комитета MONEYVAL, чието неизпълнение би довело до изключително негативен резултат и това би засегнало публичния и частния сектор, отбеляза Райна Янева, заместник директор на Дирекция „Финансово разузнаване“ в ДАНС.

Водеща комисия по законопроекта е комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Бюджетната комисия прие на първо четене и промени в Закона за пазарите на финансови инструменти, внесени от Министерския съвет.

С проектозакона в националното законодателство се въвеждат мерките по европейски регламент относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър (ТДР).

Едни от основните моменти в законопроекта произтичат от европейския регламент, съгласно който от 23 март т.г. в ЕС се прилага пилотен режим за дейността на пазарните инфраструктури, основани на ТДР във връзка с издаването, търговията и сетълментите на сделки с финансови инструменти, издадени по тази технология, се отбелязва в мотивите към законопроекта.

Във връзка с мерките, необходими за прилагане на изискванията на европейския регламент, се предвиждат изменения в редица закони, сред които закона за Комисията за финансов надзор (КФН). С промените КФН се определя за компетентен орган, упълномощен да издава и отнема специални разрешения и свързаните с тях освобождения по регламента и да осъществява надзора на дейността на пазарните инфраструктури, основани на ТДР.

На заседанието си днес комисията по бюджет и финанси прие и проекторешение за участие на България в увеличението на капитала на Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСВ), внесено от Министерския съвет. Според документа се предлага на Народното събрание да даде съгласие за участието на България в увеличението на капитала на БРСВ чрез записване на нови сертификати за участие в размер на 48 465 000 евро при условията, определени в решение на Управителния съвет на БРСЕ, като частта на платимия капитал е в размер на 13 686 516 евро, предава БТА.

Анкети