Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Нивото на спестяванията на домакинствата в еврозоната бележи лек ръст

Парите

Нивото на спестяванията на домакинствата в еврозоната бележи лек ръст

Нивото на спестяванията на домакинствата в еврозоната бележи лек ръст - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Нивото на спестяванията на домакинствата в еврозоната се повиши до 15,3% през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с 14,1% през последните три месеца на 2023 г., като това е най-високият процент на спестовност от второто тримесечие на 2021 г. насам, показват данни на официалната европейска статистика Евростат.

Увеличението на процента на спестяване на домакинствата в еврозоната се обяснява с нарастване на брутния разполагаем доход с 2,1%, докато потреблението се повиши с 0,8 на сто.

В същото време нивото на инвестициите на домакинствата в еврозоната се понижи леко от 9,6% до 9,5% през първото тримесечие на 2024 г., достигайки най-нисък процент от първото тримесечие на 2021 г. Понижението е в резултат на по-слабото увеличение с 1,1% на брутното образуване на основен капитал, докато брутният разполагаем доход нарасна с 2,1 на сто.

Делът на печалбите на бизнеса (на нефинансовите корпорации) в еврозоната пък е намалял от 40,3% в края на миналата година до 39,5% през първите три месеца на 2024 г., отбелязвайки най-нисък процент от второто тримесечие на 2020 г. Намалението се обяснява с увеличението на бизнес компенсацията на служителите (за заплати и социални вноски).

Нивото на бизнес инвестициите в еврозоната обаче се увеличи през първото тримесечие до 22,3% от 22,0% три месеца по-рано, но остава далеч под пиковете, достигнати през второто тримесечие на 2017 г. и след това през първото и последното тримесечия на 2019 г. и в началото на 2020 г. , които бяха свързани с големия внос на продукти за интелектуална собственост, отразяващи ефекта от глобализацията.

Процентът на бизнес инвестиции се увеличи в еврозоната, тъй като брутното образуване на основен капитал на бизнеса се повиши с 1,3%, докато брутната добавена стойност нарасна с едва 0,1 на сто.