Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Нови над 3,2 млн. лв. са върнати на държавата за неосъществения правителствен комплекс

Парите

Нови над 3,2 млн. лв. са върнати на държавата за неосъществения правителствен комплекс

Нови над 3,2 млн. лв. са върнати на държавата за неосъществения правителствен комплекс - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Още над 3,2 млн. лв. с ДДС вече са постъпили по сметката на "Монтажи" ЕАД. Това става възможно след като държавното предприятие, което е дъщерно дружество на Държавната консолидационна компания (ДКК), и "Планекс – ГЕС" ДЗЗД подписаха споразумение, с което консорциумът, изпълнител на неосъществения Правителствен комплекс, се съгласява да върне нова сума на държавното дружество. Споразумението предвижда още и второ плащане в размер на 9 млн. лв. с ДДС, което да бъде преведено най-късно до 31 май 2024 година. Това съобщиха от Министерството на икономиката и индустрията (МИИ).

От ведомството припомнят, че още в края на 2019 г. e сключен договор между "Монтажи" ЕАД и консорциума за изпълнение на строителни дейности във връзка със строителството на правителствен комплекс от ДКК, който впоследствие не се реализира. Проектът е възложен за изпълнение без обществена поръчка и без финансова обосновка, като "Монтажи" авансово е платил близо 80 млн. лв. с ДДС на две вноски през 2020 г. на изпълнителя.

След предприети действия от страна на министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов за възстановяването на тези финансови щети към ДКК, още през януари т.г. частното дружество възстанови на държавата първата сума от 45 млн. лв. с ДДС.

По отношение на разликата между размера на авансово получената сума през 2020 година от частното дружество и върнатите до този момент средства страните са се споразумели да продължат преговорите, за да бъде възстановена и останалата част от авансово преведената сума през 2020 г. Това ще стане или чрез преговори и ново споразумениеq или по съдебен ред, като държавата има всички аргументи за възстановяване на платежните средства.

Продължават и действията по сезиране на компетентните органи за всички нарушенияq ощетяващи Държавната консолидационна компания през годините.

Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) обжалва Постановлениe на Софийска градска прокуратура (СГП), с което тя отказва да образува досъдебно производство във връзка с извършен вътрешен одит на системите за финансово управление и контрол на процеса по предоставяне, отчитане и контрол на собствени средства на "Еко Антрацит" ЕАД, изразходвани за дейности по ликвидация, консервация и рекултивация.

След жалбата от страна на МИИ Апелативната прокуратура – София (САП) отмени постановлението на СГП, с което е отказано образуването на досъдебно производство. Мотивите на САП са, че извършената проверка не е обективна, а постановлението на СГП е необосновано и незаконосъобразно.

Още през февруари министърът на икономиката и индустрията обжалва пред Софийска апелативна прокуратура Постановление на Софийска градска прокуратура от декември 2023 г., с което тя отказа да образува досъдебно производство във връзка с извършен вътрешен одит на системите за финансово управление и контрол на процеса за предоставяне, отчитане и контрол на собствените средства на "Еко Антрацит" ЕАД, като възложител и "Монтажи" ЕАД, като изпълнител за сключването на Рамков договорq без да се прилага Законът за обществените поръчки, за да бъдат изразходвани 120 млн. лв. за дейности по техническа ликвидация или консервация, техническа и биологична рекултивация, пречистване на води и мониторинг.

Първоинстанционната преписка е образувана след изпратен одитен доклад от Министерството. В него одиторите са установили неправилни практикиq свързани с неспазване на чл. 8 , ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за прилагане на методика при определяне на цената по Рамков договор между "Еко Антрацит" и "Монтажи". Oткрити са превъзлагане на дейности по рамковия договор, в нарушение на правилата за обществени поръчки, поемане на договорни задължения, без да са планирани съответните финансови средства, неефективно изразходване на средства, неадекватно планиране на дейности, в това число и тяхното остойностяване, както и липсата на съпоставимост на изпълненото от фирмите – доставчици с отчетеното в констативните протоколи от "Монтажи" ЕАД, дейности.

Анкети