Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. От януари до март: ЕС регистрира излишък по текущата сметка от 134,3 милиарда евро

Парите

От януари до март: ЕС регистрира излишък по текущата сметка от 134,3 милиарда евро

От януари до март: ЕС регистрира излишък по текущата сметка от 134,3 милиарда евро - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

През първото тримесечие на 2024 г. сезонно коригираната текуща сметка на платежния баланс на ЕС регистрира излишък от 134,3 милиарда евро (+3,1% от БВП) в сравнение с излишък от 89,8 милиарда евро (+2,1% от БВП) през четвъртото тримесечие на 2023 г. и излишък от 55,2 милиарда евро (+1,3% от БВП) през първото тримесечие на 2023 г. Това отчитат в последния си доклад от статистическата служба на Европейския съюз Евростат.

През първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2023 г. въз основа на сезонно изгладените данни излишъкът по сметката за стоки се е увеличил (+113,5 млрд. евро спрямо +66,5 млрд. евро), докато излишъкът по сметката на услугите е намалял (+38,4 млрд. евро спрямо +43,8 млрд. евро). За същия период излишъкът по сметката на първичния доход е нараснал (+5,5 млрд. евро спрямо +2,3 млрд. евро), а дефицитът по сметката на вторичния доход се увеличил (-23,0 млрд. евро спрямо -22,8 млрд. евро). За отчетните месеци дефицитът по капиталовата сметка е намалял (-4,3 млрд. евро спрямо -11,4 млрд. евро).

Основни партньори на ЕС

През първото тримесечие на 2024 г., на основата на сезонно некоригирани данни, ЕС отчита излишъци по текущата сметка с Великобритания (+65,7 млрд. евро), Швейцария (+25,6 млрд. евро), САЩ (+18,0 млрд. евро), Канада (+9,6 млрд. евро), Хонконг (+8,9 млрд. евро), офшорни финансови центрове (+8,6 млрд. евро), Бразилия (+8,0 млрд. евро), Япония (+2,2 млрд. евро) и Русия (+1,4 млрд. евро). Дефицити са регистрирани с Китай (-29,7 млрд. евро) и Индия (-1,0 млрд. евро).

Текуща сметка на държавите членки (включително потоци в рамките на ЕС)

По отношение на общите салда по текущите сметки (в рамките на ЕС, плюс извън ЕС) на държавите членки, то 18 страни от общността отчитат излишъци, 7 - дефицити, а една държава членка има балансирана текуща сметка през първото тримесечие на 2024 г. (данни за Франция не са налични).

Най-големи излишъци се наблюдават в Германия (+83,6 млрд. евро), Нидерландия (+28,3 млрд. евро), Ирландия (+22,6 млрд. евро), Испания (+12,0 млрд. евро), Швеция (+10,3 млрд. евро), Австрия (+9,0 млрд. евро) и Дания (+7,2 млрд. евро). България отчита излишък от 300 млн. евро за периода януари - март 2024 г.

Най-големи дефицити бяха отчетени в Гърция (-4,1 млрд. евро), Румъния (-4,0 млрд. евро) и Хърватия (-2,7 млрд. евро).