Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Позиция: БСК се въздържа от подкрепа на предложенията на МФ за фискалния контрол

Парите

Позиция: БСК се въздържа от подкрепа на предложенията на МФ за фискалния контрол

Позиция: БСК се въздържа от подкрепа на предложенията на МФ за фискалния контрол - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание, на което ще бъдат обсъждани предложените от Министерството на финансите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (вкл. за т.нар. „данък печалба“, премахване на по-ниските размери на ДДС за някои стоки и услуги и др.). В заседанието ще участват и представители на Българската стопанска камара - Станислав Попдончев, заместник - председател и главен финансов директор на БСК, както и д-р Щерьо Ножаров – икономически съветник в БСК. Те ще представят и позицията на Българската стопанска камара относно предложените изменения, съобщават от БСК.

От БСК посочват, че се въздържат от подкрепа на предложените изменения в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск.

В становището си БСК заявява, че подкрепя усилията на правителството за ефективна превенция и противодействие срещу данъчните измами и укриването и невнасянето на данъци. В мотивите към законопроекта е посочено, че предложените мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск имат за цел да осигурят надграждане и усъвършенстване на фискалния контрол чрез въвеждане на задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки на територията на Република България.

Те допълват, че в същото време, не е представена информация за регистрирано увеличаване на случаите на злоупотреби и отклонение от данъчно облагане при действащия понастоящем режим на деклариране. Нещо повече, отчетено е, че съществуващата в действащия закон възможност за доброволно предварително деклариране на данни показва много добра ефективност и оптимизиране както на контролната дейност, така и облекчаване на лицата, избрали да се възползват от този режим. Остава неясно как предложените изменения ще допринесат за усъвършенстване на фискалния контрол единствено чрез разширяване на обхвата на лицата, които следва да прилагат режим за задължително предварително деклариране.

Според тях с предложените промени се създава допълнителна административна тежест, доколкото налагат деклариране на всеки отделен превоз в сферата на бързооборотните стоки, което неминуемо е свързано със съществени разходи за бизнеса, в противоречие с мотивите на законопроекта. В същото време, дори при неволно допуснати технически грешки при декларирането се предвижда налагането на предварителни обезпечителни мерки или обезпечаването на доказателства и изземването на стоката по отношение на доставчик или продавач във връзка със задълженията му за предварително деклариране на данни за превоза на стоките. Това ще доведе до прекъсване на производствените процеси, забавяне или неизпълнение на поръчки, което е възможно да породи сериозни негативни последствия, включително и фалити за по-малките производители и/или доставчици.

От БСК смятат, че предвидените изменения неизбежно ще наложат необходимост от ангажиране на допълнителен квалифициран персонал, доколкото предварителното деклариране на данни и достъпът до информационна система „Фискален контрол“ ще се извършва посредством електронна услуга, предоставяна от НАП. Същевременно, стоки се изпращат и транспортират и през тъмната част от денонощието, което предполага въвеждане на данни и техническо осигуряване на процеса за предотвратяване на нарушения и през нощта. Подобна административна тежест ще доведе до допълнителни разходи за персонал и оборудване, което неминуемо ще се отрази в повишение на цените на стоките.