Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Средната работна заплата в България през третото тримесечие е 1 743 лв., само в София е над 2000 лева

Парите

Средната работна заплата в България през третото тримесечие е 1 743 лв., само в София е над 2000 лева

Средната работна заплата в България през третото тримесечие е 1 743 лв., само в София е над 2000 лева - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Средната работна заплата в България e 1 743 лв. през третото тримесечие на 2022 г. В София е най-висока – 2 390 лв. или с 37,1% по-висока от средната за страната.

За тримесечието най-голям ръст на средната заплата в сравнение със същия период на 2021 г. се наблюдава във Враца – 17,6% и Видин – 17,4%. Най-малко е увеличението на средната заплата в Смолян – с  7,2%.

В периода юли-септември 2022 г. в осем икономически дейности средните заплати са над средните за страната, като в тях работят около 32,6% от всички наети, показват данните в информационния бюлетин на МТСП.

Най-високи средни работни заплати се отчитат в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - 4 191 лв., в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 554 лв., във „Финансови и застрахователни дейности“ - 2533 лв., в „Професионални дейности и научни изследвания“ - 2379 лв. За икономическа дейност „Добивна промишленост“ отчетената средна работна заплата е 2 358 лв., в „Държавно управление“ е 2118 лв., в „Образование“ е 1809 лв. , в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ средната работна заплата е 1784 лв.   

По експертни данни през трето тримесечие на 2022 г. наети по трудово и служебно правоотношение са 2,28 млн. души. Общият доход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2022 г. е 2346 лв. и нараства с 21% спрямо същото тримесечие на предходната година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (53,3%), следван от доходите от пенсии (34.2%) и от самостоятелна заетост (4.9%).

Анкети