Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Търговията на дребно и услугите свалят показателя на бизнес климата у нас

Парите

Търговията на дребно и услугите свалят показателя на бизнес климата у нас

Търговията на дребно и услугите свалят показателя на бизнес климата у нас - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

През юни 2024 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.9 пункта в сравнение с май (от 25.4% на 24.5%),  което се дължи на неблагоприятния бизнес климат в търговията на дребно и в сектора на услугите.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ остава на равнището си от предходния месец (от 17.8% на 17.5%). Промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като понижена, докато очакванията им за дейността през следващите три месеца са благоприятни.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното влияние на първия фактор.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите не очакват промяна през следващите три месеца.

Строителство. През юни съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва приблизително нивото си от май (от 31.4% на 31.0%). По мнение на строителните предприемачи настоящата строителната активност се подобрява, докато очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-резервирани.

Най-сериозните затруднения за дейността остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, цените на материалите и конкуренцията в бранша, като спрямо предходния месец се отчита намаление на отрицателното им въздействие.

Относно продажните цени в строителството прогнозите на по-голяма част от мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада с 2.3 пункта (от 40.6% на 38.3%) резултат на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите  и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са резервирани.

Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса. По отношение на продажните цени очакванията на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца

Услуги. През юни 2024 г. съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 1.2 пункта (от 19.6% на 18.4%), което се дължи на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като благоприятна, докато очакванията за следващите три месеца са по-негативни.

Основният фактор, ограничаващ дейността, остава несигурната икономическа среда, посочена от 45.1% от предприятията. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила. Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите прогнозират те да останат без промяна през следващите три месеца.