Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. БВП расте с 0,1% в еврозоната и остава стабилен в ЕС през второто тримесечие на 2023 г.

Анализи

БВП расте с 0,1% в еврозоната и остава стабилен в ЕС през второто тримесечие на 2023 г.

БВП расте с 0,1% в еврозоната и остава стабилен в ЕС през второто тримесечие на 2023 г. - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) в еврозоната и ЕС през второто тримесечие на 2023 г. се увеличава с 0,1% в еврозоната и остава стабилен в ЕС в сравнение с предходното тримесечие, според сезонно коригираните данни, публикувана от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

През първото тримесечие на 2023 г. БВП се е увеличил с 0,1% в еврозоната и с 0,2% в ЕС.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година, сезонно коригираният БВП нараства с 0,5% в еврозоната и с 0,4% в ЕС през второто тримесечие на 2023 г., след повишения от 1,1% в двете зони през предходното тримесечие.

За сравнение, през второто тримесечие на 2023 г. БВП в САЩ се е увеличил с 0.5% спрямо предходното тримесечие (след +0.5% през първото тримесечие на 2023 г.). В сравнение със същото тримесечие на предходната година БВП нараства с 2.5% (след +1.8% през предходното тримесечие).

Растеж на БВП по държави членки

Най-голямо нарастване на БВП е регистрирано в Литва (+29%) спрямо предходното тримесечие, следвана от Словения (+1.4%) и Гърция (+1.3%). Най-голям спад се наблюдава в Полша (-2.2%), Швеция (-0.8%) и Австрия (-0.7%). За България Евростат регистрира нарастване на БВП с 0.4% на тримесечна база и с 1.9 на сто на годишна.

Евростат© Евростат Евростат

Компоненти на БВП и принос към растежа

През второто тримесечие на 2023 г. крайните потребителски разходи на домакинствата са били стабилни както в еврозоната, така и в ЕС (0.0% през предходното тримесечие). Правителствените разходи за крайно потребление се увеличават с 0.2% в двете зони (след -0.6% в еврозоната и -0.1% в ЕС през предходното първо тримесечие). Бруто образуването на основен капитал се е увеличило с 0.3% в еврозоната и с 0.4% в ЕС (след съответно +0.3% и 0.0%). Износът намалява с 0.7% и в двете зони (след 0.0% в еврозоната и +0.1% в ЕС). Вносът се е увеличил с 0.1% в еврозоната и е намалял с 0.2% в ЕС (след съответно -1,3% и -1,4% през предходното тримесечие).

Разходите за крайно потребление на домакинствата имат незначителен принос за растежа на БВП както в еврозоната, така и в ЕС. Приносът на крайните държавни разходи е положителен за еврозоната (+0.1 пр.п.) и незначителен за ЕС. Приносът на бруто образуването на основен капитал е положителен за еврозоната и за ЕС (+0.1 процентни пункта за двете зони). Приносът на външното салдо е отрицателен (-0.4 пр.п. за еврозоната и -0.3 пр.п. за ЕС). Приносът на промените в запасите е положителен за еврозоната и за ЕС (+0.4 пр.п. за еврозоната и +0.2 пр.п. за ЕС).

Ръст на заетостта в еврозоната и ЕС

Броят на заетите лица се е увеличил с 0.2% в еврозоната и с 0.1% в ЕС през второто тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие. През първото тримесечие на 2023 г. заетостта се е увеличила с 0.5% в еврозоната и с 0.4% в ЕС.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година заетостта се е увеличила с 1.3% в еврозоната и с 1.1% в ЕС през второто тримесечие на 2023 г., след +1.6% в еврозоната и +1.5% в ЕС през първото тримесечие от 2023 г.

Отработените часове са се увеличили с 0.2% в еврозоната и са намалели с 0.1% в ЕС през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие. Спрямо същото тримесечие на предходната година отработените часове се увеличават с 0.9% в еврозоната и с 0.5% в ЕС.

Тези данни предоставят картина на вложената работна сила в съответствие с измерването на продукцията и дохода в националните сметки.

Ръст на заетостта в държавите членки

През второто тримесечие на 2023 г. Литва, Малта и Португалия (всички +1.3%) отбелязват най-висок ръст на заетостта при лица в сравнение с предходното тримесечие. Най-голям спад на заетостта е регистриран в Естония (-1.5%), Румъния (-0.8%) и Хърватия (-0.7%).

За България Евростат отчита спад на заетостта с 0.3% на тримесечна база и нарастване с 0.1 на сто на годишна.

Евростат© Евростат Евростат

На годишна база заетостта в еврозоната нараства с 1.3% спрямо второто тримесечие на 2022 година, а в ЕС повишението е с 1.1 на сто.

Равнище на заетост в еврозоната и ЕС

Въз основа на сезонно коригирани данни Евростат изчислява, че през второто тримесечие на 2023 г. 216.3 милиона души са били заети в ЕС, от които 168.5 милиона са били в еврозоната.

Развитие на производителността на труда в еврозоната и ЕС

Комбинацията от данни за БВП и заетостта позволяват да се направи оценка на производителността на труда. Анализът на растежа в сравнение със същото тримесечие на предходната година показва, че растежът на производителността варира около 1% за двете зони между 2013 г. и 2018 г., преди пандемията от COVID-19 да причини висока волатилност през 2020 г.

През второто тримесечие на 2023 г. производителността на база лица е намаляла с 0.9% в еврозоната и с 0.7% в ЕС спрямо същото тримесечие на предходната година.

Въз основа на отработените часове производителността спрямо същото тримесечие на предходната година е намаляла с 0.9% в еврозоната и с 0.6% в ЕС.

Анкети