Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. НСИ: БВП за 2023 г. възлиза на 183 743.4 млн. лв. – ръст от 1,8% спрямо 2022 г.

Анализи

НСИ: БВП за 2023 г. възлиза на 183 743.4 млн. лв. – ръст от 1,8% спрямо 2022 г.

НСИ: БВП за 2023 г. възлиза на 183 743.4 млн. лв. – ръст от 1,8% спрямо 2022 г. - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Брутният вътрешен продукт за 2023 г. се увеличава в реално изражение с 1.8% спрямо 2022 г., сочат предварителните данни на НСИ.

БВП за 2023 г., получен като сума от тримесечни данни, възлиза на 183 743.4 млн. лв. по текущи цени.

По предварителни данни за 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 0.9% в сравнение с предходната година.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 51 848.6 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 8 053 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.820520 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 28 480 млн. долара и съответно на 4 424 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 26 510 млн. евро, като на човек от населението се падат 4 118 евро.

НСИ© НСИ НСИ

За 2023 година заетите лица в икономиката са 3 480.7 хил., а общият брой отработени часове е 5 630.7 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през 2023 г. спрямо 2022 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в индустриалния и в аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 52 788.9 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 32.6 лв. БВП за един отработен час.

През 2023 г. брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает се увеличава реално с 0.5%, а БДС на един отработен човекочас се увеличава реално с 0.4%.

По предварителни данни за 2023 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 54 391.4 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 32.5 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 47 176.7 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 28.7 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 10 775.2 лв. БДС на един зает и 7.7 лв. за един отработен човекочас.

Индекси на промишленото производство през януари 2024 г.:

Индексът на промишленото производство се понижава с 2.5% през януари 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Спрямо януари 2023 г. е регистрирано намаление със 7.5% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Годишни изменения

НСИ© НСИ НСИ

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при преработващата промишленост - с 10.4%, в добивната промишленост - с 8.2%, а увеличение при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.8%.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо януари 2023 г. се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 51.3%, производството на тютюневи изделия - с 50.8%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 30.2%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 28.2%, обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 27.5%.

Ръст е регистриран при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 12.4%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 8.2%.

Анкети