Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. Общият показател на бизнес климата у нас се запазва, недостигът на работа ръка остава проблем

Анализи

Общият показател на бизнес климата у нас се запазва, недостигът на работа ръка остава проблем

Общият показател на бизнес климата у нас се запазва, недостигът на работа ръка остава проблем - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

През февруари 2024 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец. Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, докато в строителството и търговията на дребно запазва нивото си от януари. Това показват данните на Националния статистически институт.

Единствено в сектора на услугите е регистрирано понижение.

Най-сериозните пречки за дейността на предприятията в секторите остават свързани с несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша, цените на материалите и недостатъчното търсене.

Стойностите

Бизнес климатът в промишлеността през февруари се повишава с 0,7 пункта в резултат на позитивните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

През февруари съставният показател "бизнес климат в строителството" остава на нивото си от предходния месец. Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността през следващите три месеца, са оптимистични.

Бизнес климатът в търговията на дребно запазва нивото си от януари, а оценките на търговците на дребно за обема на продажбите през последните три месеца са леко влошени, докато прогнозите им за следващите три месеца са благоприятни.

През февруари бизнес климатът в сектора на услугите намалява с 2,9 пункта главно поради влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очаквано търсене на услуги.

Анкети