Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. Окончателни данни за август: Инфлацията в еврозоната се понижава до 5,2%

Анализи

Окончателни данни за август: Инфлацията в еврозоната се понижава до 5,2%

Окончателни данни за август: Инфлацията в еврозоната се понижава до 5,2% - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Инфлацията в еврозоната е намалила ръста си до 5,2 на сто през август на годишна база показват окончателните данни на Евростат, след като предварителните данни на Европейската статистическа агенция, показаха, че тя е останала на стабилно ниво от 5,3 на годишна база, каквото бе отчетено и през юли.

Годишната инфлация в еврозоната през август запазва нивото си от 5,3%

На месечна база цените през август растат в еврозоната с 0,5 на сто.

В целия ЕС инфлацията за август спрямо осмия месец на миналата година е 5,9 на сто и намалява спрямо тази отчетена през юли 9,1 на сто.

През август най-високият принос за годишната инфлация в еврозоната идва от услугите (2,41 процентни пункта, п.п.), следвани от храни, алкохол и тютюн (1,98 п.п.), неенергийни промишлени стоки (1,19 п.п.),  като енергийните суровини са намалели спрямо осмия месец на 2022 г. с 0,34 п.п.

Най-ниски годишни нива на инфлацията в целия ЕС са регистрирани в Дания (2,3 на сто), Испания и Белгия (и двете по 2,4 на сто). Най-високи годишни темпове са регистрирани в Унгария (14,2 на сто), Чехия (10,1 на сто) и Словакия (9,6 на сто). В сравнение с юли годишната инфлация се понижи в петнадесет държави членки, остана стабилна в една и се повиши в единадесет.

На месечна база спрямо юли най-голямо увеличение на инфлацията в ЕС има в Белгия (2,5 на сто), а най-голямото намаление на показателя е отчетено във Финландия, където е регистрирана дефлация от 1,1 на сто.

Нивото на инфлацията в България по европейската методология (измервана чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, бел,. ред) през август на годишна база е 7,5 на сто, като по-висока инфлация е отчетена в едва седем страни от ЕС.

На месечна база в България цените са се повишили с 0,5 на сто.

 

Анкети