Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. От януари до април: Общият износ на стоки от България намалява с 3.8% на годишна база

Анализи

От януари до април: Общият износ на стоки от България намалява с 3.8% на годишна база

От януари до април: Общият износ на стоки от България намалява с 3.8% на годишна база - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay/АРХИВ

През периода януари - април 2024 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 0.9% в сравнение със същия период на 2023 г. и е на стойност 10 390.7 млн. лева.

НСИ© НСИ НСИ

Основни търговски партньори на България са Турция, Гибралтар, Съединените американски щати, Сърбия, Китай, Египет и Република Северна Македония, които формират 52.3% от износа за трети страни отчитат експертите от Нацоналния статистически институт (НСИ). През април 2024 г. износът на стоки от България за трети страни е нараснал с 2.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 532.1 млн. лева.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (42.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (25.7%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2024 г. нараства с 3.3% в сравнение със същия период на 2023 г. и е на стойност 13 103.4 млн. лева.

НСИ© НСИ НСИ

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Египет и Руската федерация. През април 2024 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 24.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 478.1 млн. лева.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (44.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (5.9%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - април 2024 г. е отрицателно и е в размер на 2 712.7 млн. лева.

През април 2024 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 946.0 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - април 2024 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 28 071.9 млн. лв., което е с 3.8% по-малко в сравнение със същия период на 2023 година. През април 2024 г. общият износ на стоки възлиза на 7 302.6 млн. лв. и нараства с 8.0% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - април 2024 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 32 123.7 млн. лв. (по цени CIF), или с 0.1% по-малко спрямо същия период на 2023 година. През април 2024 г. общият внос на стоки нараства с 16.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 8 589.2 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за периода януари - април 2024 г. и е на стойност 4 051.8 млн. лева. През април 2024 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1 286.6 млн. лева.