Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Банки
  3. БНБ: За август средният лихвен процент по потребителски кредити в лева е 8.66%, по ипотечните - 2.57%

Банки

БНБ: За август средният лихвен процент по потребителски кредити в лева е 8.66%, по ипотечните - 2.57%

БНБ: За август средният лихвен процент по потребителски кредити в лева е 8.66%, по ипотечните - 2.57% - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Основният лихвен процент (ОЛП) през август 2023 г. е 3.29%, като в сравнение с юли 2023 г. се увеличава с 0.17 процентни пункта (пр. п.). През август 2023 г. индексът ЛЕОНИА Плюс се повишава с 0.24 пр. п. до 3.53%.

Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00%, като спрямо юли 2023 г. остава без промяна.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през август 2023 г. е 4.03%, като спрямо юли 2023 г. запазва нивото си.

Кредити

Сектор Нефинансови предприятия.

През август 2023 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 0.07 пр. п. до 4.12%, а по тези над 1 млн. евро спада с 0.28 пр. п. до 3.99%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.20 пр. п. до 5.17%, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0.10 пр. п. до 5.80%. През август 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0.14 пр. п. до 3.49%, а по овърдрафта в евро – с 0.12 пр. п. до 5.20%.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 6.4% (26.3 млн. лв.) до 439.8 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – с 24.3% (142.7 млн. лв.) до 729.9 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение с 37.9% (178.4 млн. лв.) до 649.6 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства със 76.7% (38.4 млн. лв.) до 88.6 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро спада с 6.4% (46.9 млн. лв.) до 685.6 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава увеличение с 80.5% (254.7 млн. лв.) до 571.1 млн. лв.

Сектор Домакинства

През август 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.26 пр. п. до 8.66%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.24 пр. п. до 9.21%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се запазва на ниво от 2.57%, а ГПР по тези кредити се повишава с 0.04 пр. п. до 2.88%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.40 пр. п. до 4.22%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се увеличава с 0.38 пр. п. до 4.15%. През август 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.17 пр. п. до 14.59%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.02 пр. п. до 20.84%.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се повишава с 3.8% (28.9 млн. лв.) до 788.2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 4.7% (5.7 млн. лв.) до 127.7 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес нараства с 10.2% (62.6 млн. лв.) до 678.9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 10.3% (16.4 млн. лв.) до 175 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове се увеличава с 4.7% (1 млн. лв.) до 23 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране намалява с 16.7% (0.8 млн. лв.) до 4.1 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се понижава със 7.9% (1.6 млн. лв.) до 18.9 млн. лв.

Депозити

Сектор Нефинансови предприятия

 През август 2023 г. в сравнение с юли 2023 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове спада с 0.02 пр. п. до 1.74%, а по тези в евро нараства с 0.45 пр. п. до 2.12%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се повишават с 0.01 пр. п. съответно до 0.03% и 0.05%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 68.3% (332.3 млн. лв.) до 818.9 млн. лв., а по тези в евро – с 59% (122 млн. лв.) до 328.7 млн. лв.

Сектор Домакинства

През август 2023 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0.07 пр. п. до 0.73%, а по тези в евро – с 0.02 пр. п. до 1.30%. Средните лихвени проценти по овърнайтдепозитите в левове и в евро остават на нивата си от 0.01%.

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове се запазва на ниво от 0.11%, а по тези в евро се увеличава незначително до 0.16%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 23.2% (43 млн. лв.) до 228.2 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – с 19.2% (35.2 млн. лв.) до 218.9 млн. лв.