Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Банки
  3. Очаквано: ЕЦБ повиши основните си лихви с 25 базисни пункта

Банки

Очаквано: ЕЦБ повиши основните си лихви с 25 базисни пункта

Очаквано: ЕЦБ повиши основните си лихви с 25 базисни пункта - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Управителният съвет на Европейската централан банка взе решение да повиши с 25 базисни пункта трите си основни лихвени процента. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат повишени съответно до 3,75%, 4,00% и 3,25%, считано от 10 май 2023 г.

Основните лихвени проценти на ЕЦБ остават главният инструмент на Управителния съвет за определяне на позицията на паричната политика, се казва в съобщениято публикувано в сайта на ЕЦБ.

Успоредно с това Управителният съвет ще продължи да намалява с премерен и предвидим темп портфейла по програмата на Евросистемата за закупуване на активи (APP), като в съответствие с тези принципи Управителният съвет очаква да прекрати от юли 2023 г. Реинвестициите по програмата. Портфейлът по APP намалява с премерен и предвидим темп, тъй като Евросистемата не реинвестира в пълен размер погашенията по главници на ценните книжа с настъпващ падеж. Спадът ще бъде средно с 15 млрд. евро месечно до края на юни 2023 г.

Що се отнася до PEPP, Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по тази програма, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да не се допусне възпрепятстване на целесъобразната ориентация на паричната политика.

ЕЦБ вече повиши лихвените проценти с общо 375 базисни пункта от миналия юли насам - най-бързият в нейната история темп на затягане на лихвите, но все още са вероятни по-нататъшни действия предвид нарастващия натиск върху заплатите и цените.

Днешното по-слабо повишаване на лихвените ставки след три последователни затягания с по 50 базисни пункта идва само дни, след като банкови данни в еврозоната показаха най-големия спад в търсенето на заеми от повече от десетилетие. Това предполага, че предишните повишения на лихвите вече си "проправят път" в реалната икономика и че политиките на ЕЦБ ограничават растежа.

„Перспективата за инфлацията продължава да е твърде висока твърде продължително време. С оглед на все така силния инфлационен натиск Управителният съвет взе решение да повиши с 25 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Като цяло, постъпващата информация потвърждава оценката за средносрочната перспектива за инфлацията от предишното заседание на Управителния съвет. През последните месеци общата инфлация намаля, но базисният ценови натиск остава силен. Същевременно предишните повишения на лихвените проценти намират силно отражение в условията за финансиране и паричните условия в еврозоната, докато забавянето и силата на отражението им в реалната икономика остава несигурно“, се посочва в изявлението на ЕЦБ след края на днешното заседание.

„Бъдещите решения на Управителния съвет ще осигурят равнище на основните лихвени проценти, което е достатъчно рестриктивно, за да се постигне своевременно връщане на инфлацията към средносрочната цел от 2%. Те ще бъдат поддържани на това равнище толкова дълго, колкото е необходимо“, посочват още експертите от ЕЦБ и добавят:

„Управителният съвет ще продължи да прилага основан на данните подход, когато определя подходящото ниво и продължителност на рестриктивността. По-специално, решенията му за основните лихвени проценти все така ще се основават на оценката му за перспективата за инфлацията въз основа на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и доброто функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика“.