Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Енергетика
  3. Спад на потреблението на газ в ЕС

Енергетика

Спад на потреблението на газ в ЕС

Спад на потреблението на газ в ЕС - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Потреблението на природен газ в ЕС е спаднало с 19,3% в периода август 2022 г. - януари 2023 г., спада в България е под 25%, в сравнение със средното потребление на газ за същите месеци (август-януари) между 2017 и 2022 г. В Регламент (ЕС) 2022/1369 на Съвета относно координирани мерки за намаляване на търсенето на природен газ, част от плана REPowerEU за прекратяване на зависимостта на ЕС от руски изкопаеми горива, е определена цел за намаляване на търсенето с 15% за периода август 2022 г. - март 2023 г. в сравнение със средната стойност за същия период на петте предходни последователни години.

Между август 2022 г. и януари 2023 г. сред държавите от ЕС Ирландия (-0,3%) регистрира най-малкото намаление на потреблението на природен газ през посочения референтен период, докато Испания (-13,7%) и Словения (-14,2%) отбелязват значителен спад, но все още не са постигнали целта от 15%. В други държави-членки на ЕС потреблението е спаднало над целта от 15 %, а в някои от тях - с голяма разлика (над 40 %).

Най-голям е спадът на потреблението във Финландия (-57,3 %), Литва (-47,9 %) и Швеция (-40,2 %).

Тази информация идва от енергийните данни, публикувани от Евростат и предадени от националните статистически институти на държавите-членки.

Ако се разгледат месечните данни от януари 2022 г. до януари 2023 г., потреблението постоянно е под средната стойност за 2017-2022 г. за съответните месеци на тези години. Между януари и юли 2022 г. потреблението на природен газ в ЕС варира между 1 938 петаджаула (PJ) през януари и 785 PJ през юли, което показва общо месечно намаление, дори преди да бъде поставена целта за 15% намаление на потреблението на газ с Регламент (ЕС) 2022/1369 на Съвета. Но най-големите намаления са регистрирани през второто шестмесечие на годината, започващо през август 2022 г., с 14,0% намаление на потреблението, следвано от 14,3% през септември, 24,7% през октомври и 25,0% през ноември.

Потреблението през декември 2022 г. достигна 1 575 PJ, което показва по-малко намаление (-12,6%) в сравнение с предходните месеци, но след това то спадна още повече през януари 2023 г. (-22,1%).

Януари е сезонно по-студен месец с по-високо потребление и въпреки това през януари 2023 г. (1 534 PJ) намалението на потреблението е очевидно в сравнение с декември 2022 г. (1 575 PJ) и с януари 2022 г. (1 938 PJ).

Анкети