Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Енергетика
  3. Стартът на работата на ключовия за ЕС и България терминал за LNG край Александруполис се отлага с два месеца

Енергетика

Стартът на работата на ключовия за ЕС и България терминал за LNG край Александруполис се отлага с два месеца

Стартът на работата на ключовия за ЕС и България терминал за LNG край Александруполис се отлага с два месеца - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

С два месеца са отлага въвеждането в търговска експлоатация на ключовия за енергийната сигурност на България терминал за втечнен природен газ (LNG) край Александруполис/Дедеагач. Сроковете от началото на януари се отлагат до март 2024 г., предаде БГНЕС.

Причината за двумесечното забавяне се дължи на приетия актуализиран бизнес план на 3 ноември 2023 г. на заседание на Съвета на директорите на проектното дружество „Газтрейд“ СА, което изгражда терминала за ВПГ. Актуализацията е била необходима предвид одобреното от Европейската комисия искане на гръцката страна за допълнителна държавна помощ по проекта в размер на 106,1 млн. евро заради значителното увеличаване на планираните разходи за строителство и експлоатация на съоръжението, спрямо първоначално прогнозираните.

Бюджетът на строителството е актуализиран и включва двумесечно отлагане на датата на търговска експлоатация до март 2024 г. Строителните дейности по изграждане на свързващата инфраструктура на сушата ще бъдат завършени в средата на м. декември, а присъединяването към газопреносната мрежа на DESFA S.A. се предвижда за края на м. януари 2024 г.

Проектът за изграждането на терминал за LNG до гръцкото пристанище е приоритетен за Европейския съюз. С решение на правителството на Бойко Борисов от 2020 г. „Булгартрансгаз“ придоби 20 % от акционерния капитал на проектното дружество „Газтрейд“ СА, което изгражда терминала за втечнен природен газ край Александруполис/Дедеагач.

Терминалът ще бъде третото подобно съоръжение в региона след тези Ревитуса (Гърция) и Крък (Хърватия), и ще допринесе съществено за повишаване на сигурността на доставките и диверсификацията на източниците на природен газ.

Планираният капацитет на терминала за регазификация и подаване към газопреносната мрежа на Гърция възлиза на 6,1 млрд. куб.м. природен газ годишно, като част от него ще премине и през българската преносна система. Проектът е в синергия с интерконектора Гърция-България (lGB) и други инфраструктурни проекти в региона като Разширението на Подземното газово хранилище „Чирен“ и междусистемната газова връзка България-Сърбия.

Основни доставчици на ВПГ за терминала до Александруполис/Дедеагач се очаква да бъдат компании от САЩ, Катар и др. По IGB и друг съществуващи и бъдещи газопроводи в България и региона може бъде доставян природен таз за потребители в България, Северна Македония, Сърбия, Турция, Румъния, Унгария, Молдова и Украйна.

Срокът на изграждане на терминала е предвиден за края на 2023 г., а въвеждането в търговска експлоатация - в началото на януари 2024 г.

Анкети