Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Имоти
  3. НАП: Всички българи с имоти в чужбина са задължени да ги декларират до 30 април

Имоти

НАП: Всички българи с имоти в чужбина са задължени да ги декларират до 30 април

НАП: Всички българи с имоти в чужбина са задължени да ги декларират до 30 април - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Националната агенция за приходите напомня на българските граждани, които притежават имоти в чужбина, че са задължени да ги декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април.

Приходната агенция разполага с данни за недвижимото имущество на наши сънародници зад граница, както и за доходи от отдаването им под наем, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП). Тази информация се получава ежегодно в НАП по линия на автоматичния обмен с държавите членки на ЕС, след което се анализира и съпоставя с подадените от сънародниците ни декларации и обявените в тях данни.

НАП с проверки на българи с имоти в Дубай и Гърция

В случай, че бъдат установени несъответствия или липса на подадена декларация, от приходната агенция дават възможност на физическите лица да коригират формулярите си и да обявят имуществото си в чужбина и доходите си от отдаването му под наем. Ако въпреки това необходимите корекции не бъдат направени и пропуските не са отстранени, спрямо некоректните лица ще бъде образувано контролно производство.

„Автоматичният обмен на информация е важен инструмент, който приходната агенция използва за осъществяването на ефективен контрол върху спазването на данъчните задължения. Преди да започнем с контролните мерки, ние информираме гражданите за допуснатите пропуски и несъответствия и ги приканваме да ги отстранят. Смятаме, че този партньорски подход е много ефективен и води до коригиране на поведението на данъкоплатците и все по-висок ръст на гражданите и фирмите, които коректно спазват данъчно-осигурителното законодателство“, заявява зам.-изпълнителният директор на НАП Георги Димов.

Анкети