Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Имоти
  3. Сериозен ръст в издадените разрешителни за строеж на административни сгради отчита НСИ

Имоти

Сериозен ръст в издадените разрешителни за строеж на административни сгради отчита НСИ

Пловдив, Варна и София строят най-голям брой нови сгради

Сериозен ръст в издадените разрешителни за строеж на административни сгради отчита НСИ - Tribune.bg
Снимка:

През третото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 159 жилищни сгради с 14 708 жилища, на 14 административни сгради/офиси и на 1 213 други сгради. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 17.0%, на административни сгради - с 55.6%, а издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 2.5% повече, съобщават от Националния статистически институт (НСИ).  

Започнал е строежът на 1 559 жилищни сгради с 8 823 жилища в тях, на 11 административни сгради/офиси и на 669 други сгради. Започнатите нови жилищни сгради и други видове сгради нарастват съответно с 14.9 и 16.3% в сравнение с третото тримесечие на 2021 година. При административните сгради е регистриран спад с 21.4 %,

През третото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 4 %, разгънатата им застроена площ - с 2,3 на сто, но жилищата в тях се увеличават с 6,5 процента. Издадени са разрешителни за строеж на 30 % по-малко административни сгради със 142,7 на сто по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 4,2 процента, както и разгънатата им застроена площ - с 3,6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 450, Пловдив - 345, София - 213, Бургас - 189, и Варна - 159. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 5 407, Пловдив - 4 760, Варна - 1 595, Бургас - 818, и София - 296.

През третото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1 559 жилищни сгради с 8 823 жилища в тях и с 1 081 423 кв. м разгъната застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 4 173 кв. м РЗП и на 669 други сгради с 442 870 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 12,3 на сто, жилищата в тях - с 22,5 на сто, както и общата им застроена площ - с 16,9 на сто. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП намалява с 58,7 на сто. Започнал е строежът на 10,8 на сто повече други видове сгради, но с 12,1 на сто по-малка РЗП.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 14,9 на сто, жилищата в тях - с 35,2 на сто, както и общата им застроена площ - с 32,5 на сто. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 21,4 и 76,6 на сто. Започнал е строежът на 16,3 на сто повече други видове сгради с 9,3 на сто по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 238 жилищни и 80 други сгради; Варна - 229 жилищни, 4 административни и 37 други сгради; София (столица) - 240 жилищни и 27 други сгради; София - 166 жилищни и 22 други сгради; Бургас - 126 жилищни и 19 други сгради.

Анкети