Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Мрежата
  3. Лъчезар Борисов за Бюджет 2023: Ясно се вижда, че инвестициите в българската икономика се отлагат, има риск за средствата от ПВУ

Мрежата

Лъчезар Борисов за Бюджет 2023: Ясно се вижда, че инвестициите в българската икономика се отлагат, има риск за средствата от ПВУ

Лъчезар Борисов за Бюджет 2023: Ясно се вижда, че инвестициите в българската икономика се отлагат, има риск за средствата от ПВУ - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

От профила във Фейсбук на Лъчезар Борисов:

Инвестициите се отлагат

От публикуваните данни към законопроекта за държавния бюджет за 2023 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. ясно се вижда, че инвестициите в българската икономика се отлагат, като съществуват и рискове пред усвояването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.  По-конкретно инвестициите в структурата на БВП (брутообразуване на основен капитал) се предвижда да нараснат едва с 6,3% в реално изражение през 2023 г. при реализиран реален спад на показателя съответно от (-8,3%) и (-4,3%) през 2021 г. и 2022 г. Това означава, че инвестициите в структурата на БВП в реално изражение ще бъдат далеч по-малко от тези през 2020 г. Дори планът за възстановяване и устойчивост не може да върне нивата от 2020 г., а това се очаква да се случи през 2024 г., когато е заложен по-съществен ръст. Очакванията на МФ по отношение на инвестициите са значително по-ниски и спрямо последната макроикономическа прогноза на БНБ. По-конкретно очакванията са, че вторият транш (първи за годината съгласно профила на плащанията) в размер на 1,416 млрд. лв. ще бъде получен в края на 2023 г., а третият ще бъде отложен за 2024 г. Съществува обаче и риск, при по-продължителна процедура по изготвяне на ревизирания НПВУ, в т.ч. и във връзка с глава REPowerEU и неговото одобрение от Съвета на Европейския съюз, вторият транш също да бъде получен през 2024 г. При предоговарянето могат да се променят стойностите на отделните траншове в зависимост от начина на преразпределяне на етапите и целите, включени в тях. Всичко това означава ново слабо възстановяване на инвестициите в икономиката, което предопределя необходимостта от бърза законодателна промяна за насърчаване на частните инвестиции в икономиката. В този контекст благодаря на BESCO и някои от национално признатите работодателски организации, които подкрепят идеята за промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Оставам с надежда за реализирането на прогнозирания икономически растеж и запазване на ролята на държавната енергетика, както за сигурността на системата, така и за създаването на добавена стойност. Дано да няма провали и в тази част!

Етикети: От мрежата (323)
Анкети