Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Без съществени промени в бизнес климата у нас през февруари

Парите

Без съществени промени в бизнес климата у нас през февруари

Без съществени промени в бизнес климата у нас през февруари - Tribune.bg
Снимка:

През март 2024 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от февруари (от 22,6 на сто на 23 на сто). Това показват данните на Националния статистически институт. Повишение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността и строителството е регистрирано понижение.

Февруарската стойност на общия показател на бизнес климата запази приблизително равнището си от предходния месец, като повишение на показателя се наблюдаваше в промишлеността, докато в строителството и търговията на дребно запазиха нивото си от януари. Единствено в сектора на услугите беше регистрирано понижение.

Справка в НСИ показва, че през януари 2024 г. общият показател на бизнес климата в България се е повишил с 3 пункта в сравнение с декември 2023 г., когато показателят е намалял с 1,8 пункта спрямо предходния месец, което се е дължало на неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и услугите. Само в промишлеността показателят през декември миналата година е запазил приблизително ноемврийското си равнище.

През март най-сериозните затруднения за дейността на бизнеса остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, за строителния сектор - и цените на материалите, за търговията на дребно - и конкуренцията в бранша, както и недостатъчното търсене.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 0,5 пункта (от 24 на сто на 23,5 на сто) през март, което се дължи на неблагоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Бизнес климатът в строителството спада с 1,7 пункта (от 27,2 на сто на 25,5 на сто) в резултат на резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящата и очакваната строителна активност.

В търговията на дребно бизнес климатът се увеличава с 1,2 пункта (от 24,9 на сто на 26,1 на сто), което се дължи на позитивните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Оптимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

През март съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се покачва с 3,6 пункта (от 12,9 на сто на 16,5 на сто) главно поради подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Позитивни са и прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Анкети