Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Издръжка за живот: 1454 лв. на месец за един работещ и 2616 лв. за тричленно семействo

Парите

Издръжка за живот: 1454 лв. на месец за един работещ и 2616 лв. за тричленно семействo

Издръжка за живот: 1454 лв. на месец за един работещ и 2616 лв. за тричленно семействo - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Необходимият нетен месечен доход за издръжка на живота, според данните на КНСБ, е 1454 лв. за един работещ, сам живеещ човек, или 1873 лв. брутно трудово възнаграждение.

Нужни са 2616 лв. общо за тричленно семейство, състоящо се от двама работещи възрастни и едно дете до 14-годишна възраст. При един работещ родител в тричленно семейство следва неговият брутен доход да бъде не по-малко от 3372 лв.

Доходът, необходим за издръжка, нараства с 1,1% на тримесечна база и с 4,3% на годишна база при достигната през същия период на март 2023/2022 г. от 14,6%

На база данните се установява, че заплата за издръжка отбелязва слаб тримесечен ръст, но вече при достигната по-висока база натрупана през предходните две години.

Ръстът на цените за малката потребителска кошница, в която са включени 20 основни и жизненоважни стоки, показва нарастване за едногодишен период от 4,2%. Наблюдава се задържане на цените при някои стокови продукти, дори лек спад, но като цяло остават на високи нива.

Данните показват още, че близо 2/3 от работещите се осигуряват на по-нисък доход от заплата за издръжка (65.3%). 31.2% от наетите лица работят с трудови възнаграждения до 1000 лв.

Има и 15% ръст на доходите, отчитат още от КНСБ.

Хармонизирани индекси на потребителските цени (ХИПЦ) в България остават над средния за ЕС и еврозоната. При някои храни и продукти има изпреварващ ръст на цените спрямо средното за ЕС (напр. картофи, свинско месо, лекарства, водоснабдяване).

България не поддържа необходимото ниво на темп на прираст на работните заплати, което да гарантира ефективна конвергенция. Страната ни продължава да е с най-ниското ниво на МРЗ сред останалите държави членки на ЕС. МРЗ представлява 55.3% от заплата за издръжка (на 1 лице от тричленно семейство), което означава, че не осигуря необходимите разходи за живот.

От КНСБ настояват за:

- Ускоряване на процеса по транспониране на ДАМР3 във всичките ѝ части;

- Подготовка на процеса по транспониране на Директивата за прозрачност в заплащането; минималната работна заплата да бъде не по-малко от 50% от средната за страната;

- Номинален ръст на доходите от поне 12-15% през 2024 г. По този начин ще се постигне поне 6-7°/о реален растеж на покупателната способност на работещите;

- Въвеждане на необлагаем доход; сато бенчмарк в средносрочен период да се постигне максимално доближаване на МР3 до ЗИ.

Анкети