Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Людмила Петкова: Страната ни се нуждае от политики и инструменти, които да осигуряват инвестиции

Парите

Людмила Петкова: Страната ни се нуждае от политики и инструменти, които да осигуряват инвестиции

Людмила Петкова: Страната ни се нуждае от политики и инструменти, които да осигуряват инвестиции - Tribune.bg
Снимка:
© МФ

„За постигането на конкурентна икономика, страната ни се нуждае от политики и инструменти, които да осигуряват повече инвестиции, технологични иновации и отрасли с по-висока добавена стойност. За създаването на благоприятна институционална рамка, предвидимост и прозрачност за тях спомагат анализите на Съвета за икономически анализи. Реформите за постигане на устойчив растеж и по-висока производителност задължително трябва да осигуряват стабилна бизнес среда, ефективно работеща пазарна икономика и институции“, това заяви заместник министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова, която откри втората Годишна среща на Съвета.

Тя заяви, че е необходимо да продължат усилията в борбата с неформалната икономика, нелоялната конкуренция, предотвратяването на укриването и невнасянето на данъци и отклонението от данъчно облагане, което ще се постигне чрез дигитализация на икономиката и на административните процеси.

Съветът за икономически анализи се състои от международно признати икономисти с безспорен академичен авторитет, които оценяват предизвикателствата пред българската икономика и да правят предложения за политики за справяне с тях. Основната цел на  становищата му е да подпомага органите на държавна власт при вземането на стратегически решения за икономическото развитие, както и да бъде информирано българското общество за водещите икономически теми.

„Този консултативен орган се утвърди като много ценен инструмент, чиято експертиза ни помага да анализираме предизвикателствата, пред които е изправена икономиката на страната и да формулираме адекватни отговори въз основата на данни, задълбочен анализ на различни варианти на политики“, заяви Петкова на срещата в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, посочи още Петкова.