Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни ДЦК

Парите

Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни ДЦК - Tribune.bg
Снимка:
© МФ

Министерството на финансите (МФ) преотвори емисия 6-годишни ДЦК, която беше пусната в обращение на проведения на 13.05.2024 аукцион. Емисията е деноминирана в лева, с падеж 15.05.2030 година и годишен лихвен купон от 3,25 %.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 200 млн. лв. на проведения на 08 юли 2024 г. аукцион, с което достигна 600 млн. лв. номинална стойност. Среднопретеглената годишна доходност на акуцкиона за преотваряне на емисията е в размер на 3,82 %.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 259,4 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,3. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 132 базисни точки. От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 79,9 %, следвани от застрахователните дружества – 10,2 %, пенсионните фондове –  9,5 %, инвестиционни посредници – 0,3%  и други инвеститори – 0,1 %.