Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. МОТ постигна споразумение за заплатата за издръжка

Парите

МОТ постигна споразумение за заплатата за издръжка

МОТ постигна споразумение за заплатата за издръжка - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС/АРХИВ

Международната организация на труда (МОТ) постигна споразумение по въпроса за заплатата за издръжка, съобщиха от КНСБ.

От МОТ посочват, че достойното заплащане е от основно значение за икономическото и социалното развитие и за утвърждаване на социалната справедливост. То също така играе съществена роля за намаляване на бедността и неравенството и за осигуряване на достоен живот.

Според експертите понятието заплата за издръжка се отнася до “нивото на заплащане, което е необходимо, за да се осигури достоен стандарт на живот на работниците и техните семейства, като се вземат предвид обстоятелствата в страната и се изчислява за работата, извършвана през нормалното работно време”.

В споразумението се посочва, че определянето на заплатата за издръжка следва да се извършва съгласно редица принципи, включително използване на основани на доказателства методологии и надеждни данни, консултации с организациите на работниците и работодателите, прозрачност, публичност и отчитане на регионалния и местния контекст и социално-икономическите и културните реалности.

Заплащането следва да се постигне чрез процеси на определяне на заплатите, които са в съответствие с принципите на МОТ. Това включва засилване на социалния диалог и колективното договаряне и овластяване на институциите за определяне на заплатите. В документа се припомня също, че “нуждите на работниците и техните семейства и икономическите фактори са двата стълба на процесите на определяне на заплатите”.

Заплатата за издръжка не следва да бъде универсален подход и следва да отразява местните или регионалните различия в рамките на страните, се казва в документа, в който се излагат подробностите на споразумението, като се добавя, че устойчивата стратегия за насърчаване на заплатата за издръжка “следва да излезе извън сферата само на механизмите за определяне на заплатите и да включва по-широко разглеждане на факторите”.

В световен мащаб се наблюдава положителна дългосрочна тенденция на нарастване на средната работна заплата. Въпреки това милиони работници по света – както в официалната, така и в неформалната икономика – продължават да получават много ниски заплати в сравнение с разходите за живот и живеят в бедност. Тези работници и техните семейства не могат да си позволят здравословна храна, прилично жилище, медицински грижи или образование за децата си, посочват от МОТ.

Анкети