Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. МС реши: Актуализират критериите за категоризация на общините

Парите

МС реши: Актуализират критериите за категоризация на общините

МС реши: Актуализират критериите за категоризация на общините - Tribune.bg
Снимка:
© МС

Правителството прие актуализирана система от критерии и показатели за категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места в Република България.

Причините за актуализацията са настъпилите промени през последното десетилетие в социално-икономическото и демографското състояние на общините и населените места, които имат отражение върху използваната система от критерии и показатели до сега. Значителна част от досегашните критерии и показатели са загубили своето практическо значение и актуалност, като за някои от тях вече не се поддържат данни от съответните институции и организации - първични източници на информация.

С Решението се предлага районите в столицата и в градовете с население над 300 000 души да се категоризират, като получат категорията на съответния град, а кметствата да се категоризират, като получат категорията на съответните населени места - техни административни центрове.

Предвижда се категоризацията на общините, районите, кметствата и населените места да се извършва по методика, разработена в съответствие с определените критерии и показатели и утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. За координация и наблюдение на дейността по категоризиране министърът на регионалното развитие и благоустройството създава междуведомствена комисия и определя нейните функции и задачи. В състава на комисията се включват представители на държавни органи и организации на национално, регионално и местно ниво, както и представители на органите на местното самоуправление и на Националното сдружение на общините в Република България по предложение на ръководителите на съответните органи и организации.

Предлага се за извършване на обективна и независима оценка на дейността по категоризиране да бъдат привличани експерти от научно-изследователски организации и институти.

Анкети