Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. На второ четене: Депутатите приеха промените във Валутния закон

Парите

На второ четене: Депутатите приеха промените във Валутния закон

На второ четене: Депутатите приеха промените във Валутния закон - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Депутатите приеха, че пренасянето на парични средства в размер 10 000 евро или повече, или тяхната равностойност в лева, или друга валута, през границата на страната за или от трета страна, подлежи на деклариране пред митническите органи. При пренасяне на парични средства в размер 30 000 лв. или повече, или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна митническите органи проверяват за наличие, или липса на публични задължения по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и за публични задължения, установявани от Агенция „Митници“, за приносителя. Когато в предоставената или в установената по служебен път информация се съдържат данни за наличие на публични задължения в размер над 5000 лв., митническите органи не допускат пренасянето на паричните средства.

При установяване на пратка, съдържаща парични средства в размер на 10 хил. евро или повече, компетентните органи ще могат да изискват от изпращача, получателя или техен представител да представи декларация. Предвидена е и възможност да се задържат временно парични средства, когато задължението за деклариране на придружени парични средства или задължението за оповестяване на непридружени парични средства не е спазено, или са на лице и признаци, че паричните средства, независимо от тяхната стойност, са свързани с престъпна дейност.

Депутатите приеха да бъде разширено и определението за парични средства, така че то да обхване и стоки, които са използвани като високо ликвидни средства за съхраняване на стойност, монети със съдържание не по-малко от 90% злато, както и злато под формата на кюлчета, късове или буци със съдържание на злато не по-малко от 99,5%.