Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. НСИ: БВП се увеличава с 1.7% спрямо третото тримесечие на 2022 г.

Парите

НСИ: БВП се увеличава с 1.7% спрямо третото тримесечие на 2022 г.

НСИ: БВП се увеличава с 1.7% спрямо третото тримесечие на 2022 г. - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

През третото тримесечие на 2023 г. БВП се увеличава с 1.7% спрямо третото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 0.6%.

Крайното потребление регистрира ръст от 6.1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 9.4% през третото тримесечие на 2023 г. спрямо третото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява със 7.8%, а вносът на стоки и услуги намалява със 7.5%, съобщиха от НСИ.

През третото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0.4%. Брутната добавена стойност нараства с 0.1%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2023 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на бруто капиталообразуването на основен капитал със 7.8% и крайното потребление с 1.6%.Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 47 732.8 млн. лева

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2023 г. е 41 640.4. млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 77.7%, което в стойностно изражение възлиза на 37 111.4 млн. лева. През третото тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 8 680.5 млн. лв. и заема 18.2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително

Етикети: НСИ (69) БВП (66)
Анкети